Hva kan du gjøre når virksomheten har økonomiske utfordringer?

Konkurs-og-restrukturering

Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. Det kan være at omsetningen svikter, at likviditeten er dårlig eller at egenkapitalen skrumper.

Det kan skje som følge av generell markedsmessig nedgang, det kan oppstå som følge av at man sakker akterut i konkurransen om markedet eller som et resultat av at forretningsdriften, forvaltningen, tilsynet og kontrollen med virksomheten ikke er optimal. Ikke fortvil, det er råd og hente.

Om dette er et tema som opptar deg om dagen, kan du gjerne ta deg litt tid å se på vårt webinar som vi holdt for en tid tilbake, da koronaen slo til. Den handler om du kan håndtere sviktende omsetning og likviditet.

Selv om utgangspunktet er positivt, er det heller ikke helt uvanlig at man kjenner på utfordringer når virksomheten vokser og omsetningen øker. Dette kommer typisk av at kostnader og inntekter ikke kommer samtidig. I en oppstart- eller vekstfase pådras ofte kostnadene før inntektene kommer inn. Dette kan være krevende. I en slik situasjon kan det være lurt passe på at inndrivelse av kundefordringer gjøres så effektivt som mulig. Vi håper vår artikkel «Inndrivelse av pengekrav og grunnleggende tvangsfullbyrdelse» kan gi deg noen gode råd på veien.

Behøver det å bety kroken på døren eller kan det bli en ny start?

Å operere i en situasjon med sviktende økonomi er ofte som å bevege seg på en knivsegg. Som advokater bidrar vi ofte med å klargjøre for involverte hvilket handlingsrom som loven og situasjonen tillater og hvordan man best skal manøvrere bedriften igjennom dette.

De fleste forbinder økonomiske utfordringer med noe negativt, og det er det ofte også. Vårt perspektiv er imidlertid like mye at situasjonen gir noen muligheter. Muligheter og verktøy som følger av lovens handlingsrom, som en lovlig og en viktig del av et fungerende forretningsliv. Du er kanskje ikke klar over det, men ledelsen har også en plikt til å utnytte dette mulighetsrommet. Man skal ikke gi seg for lett.  Mange er ikke klar over mulighetene, men vi som advokater er det, – og vi kan kunsten med å anvende dem på riktig måte. Vi gleder oss over de prosessene vi er med i der perspektivet endres fra et negativt fokus om «kroken på døra» til positiv «drive» for å fortsatt kunne skape noe – f.eks. ved en ny start med blanke ark.

Vi balanserer på knivseggen sammen med våre klienter

Vi bistår ledelsen i den løpende håndteringen og avveining som skal tas med de mange kryssende og uforenlige hensyn som må gjøres gjeldende. En typisk situasjon er at hensynet til kreditorene tilsier oppbud og konkurs for å avverge ytterligere tap, mens hensynet til eierne, ansatte, samarbeidspartnere, lokalsamfunnet og samfunnsøkonomien kan begrunnes i at det likevel skal gjennomføres en rekonstruksjon for videre virksomhet og gjenvinning av verdiene. Også det blir til gode også kreditorene!

Om du lurer på hva som faktisk skjer dersom det blir en konkurs, kan du lese mer om det i vår artikkel; Dette skjer før, under og etter en konkurs.

Se vårt webinar «Hjelp vi går konkurs!»

En konkurssituasjon er selvfølgelig krevende og noen ganger kaotisk. Valget står ofte mellom flere onder, og det må foretas prioriteringer og tas raske beslutninger. Vi har kompetanse og avgjørende egenskaper for å; analysere situasjon, belyse handlingsalternativer, vinne tillitt og tid, kommunisere godt, – og vi har det som trengs for å sikre nødvendig handlekraft.

Ofte vil man måtte foreta disposisjoner, for eksempel overdragelse av eiendeler eller utskillelse av deler av virksomheten. For å redusere tapsrisiko og usikkerhet må dette gjennomføres på en slik måte at de tåler kritisk søkelys fra kreditorer eller andre som berøres. Der er flere formelle krav som må oppfylles slik at forutsetningen om armlengdes avstand ivaretas for å sikre at nødvendige disposisjoner kan gjennomføres på en gyldig måte.

Mange lurer også på styremedlemmer ansvar og mulig erstatningsansvar i en konkurssituasjon. Det kan du lese mer om i vår artikkel; Styremedlemmers erstatningsansvar

magnus-froysaa

Å innhente gode råd tidlig er en god investering. Hos oss begynner de fleste oppdrag ved at en av våre erfarne advokater tar en innledende og kostnadsfri gjennomgang. Da får du en anbefaling som bygger på reell forståelse av din sak og situasjon. Du skal føle deg trygg på hvilken vei som er riktig for dere å gå videre på.

Les også gjerne vår artikkel om konkurs og restrukturering.