Hva er en databehandleravtale?

2019-02-27

Norge fikk i 2018 en ny personopplysningslov bestående av nasjonale regler og personvernforordningen – bedre kjent som GDPR (General Data Protection Regulation). Vi har siden den gang hjulpet flere av våre klienter med å oppfylle de nye kravene som følger av loven ved blant annet å utforme databehandleravtaler.

En databehandleravtale sikrer at personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven, og skal benyttes i de tilfeller hvor en behandlingsansvarlig virksomhet har satt ut behandlingen av personopplysninger til andre virksomheter. Dette gjelder uansett om det gjelder hele eller deler av behandlingen av de vernede opplysningene.

I januar 2020 vedtok Datatilsynet i Danmark en databehandleravtale som har status som standard i Danmark. Forslaget til standardavtale ble også fremlagt for og godkjent av Personvernrådet i EU, noe som betyr at den også kan brukes i Norge. Denne avtalen har imidlertid bare vært å finne på dansk eller engelsk, men nå har Datatilsynet oversatt avtalen til en uoffisiell versjon på norsk.

Malen til standard databehandleravtale finner du her:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/databehandleravtale/databehandleravtale/hva-ma-en-databehandleravtale-inneholde/