Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget_

Hva er Husleietvistutvalget (HTU)?

På deres hjemmeside skriver de:

“HTU virker som en domstol. De behandler saker om leie av bolig. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse. Under 3 % av avgjørelsene klages videre til tingretten.”

HTU er ikke representert ved eget utvalg i hvert fylke, men holder til i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag. HTU kan også behandle klager i hele Norge fra en leier som er forbruker mot en utleier som driver utleie som næringsvirksomhet.

HTU behandler alle spørsmål knyttet til leieforhold, men stort sett dreier det seg om:

  • Depositum
  • Skyldig leie
  • Erstatning for skader og mangler
  • Oppsigelse
  • Mangler ved leiligheten
  • Leiesummens størrelse
  • Partenes rettigheter og plikter for øvrig

Saksgang

Når utvalget mottar din klage, sender de deg en faktura med saksbehandlingsgebyret (se nedenfor). Dette gebyret må betales før klagen tas til behandling. Dersom fakturaen ikke betales, avvises klagen. HTU er ikke en gratistjeneste, og det koster derfor penger å sende saken sin dit. Dette er imidlertid et langt billigere alternativ enn å gå til tingretten. Gebyret for å få behandlet saken sin hos Husleietvistutvalget er  1 rettsgebyr (per 2017 er 1 rettsgebyr kr 1 025) for utleier dersom han/hun fremsetter klagen, og 0,2 rettsgebyr for leietaker dersom han/hun fremsetter klagen.

Utvalget kontrollerer videre at klagen oppfyller vilkårene for en klage og at saken kan behandles av utvalget. Dersom det er mangler ved klagen, må klager rette klagen før utvalget kan ta klagen til behandling.

Dersom utvalget kan behandle klagen, så sender utvalget klagen til den som er klaget inn (klagemotparten). Klagemotparten får da en frist på seg på å svare på klagen. Deretter blir man opplyst om videre saksgang av HTU.

Du kan lese mer om HTU på deres nettside: https://www.htu.no/

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.