Husleietvistutvalget har blitt nasjonal førsteinstans i boligleieforhold

photo-1563090947-44c0a38c8482-980x653-1

Husleietvistutvalget har i lang tid vært en regional førsteinstans i tvistesaker som knytter seg til boligleieforhold. Ordningen har fra etableringen i 2001 vært geografisk begrenset, men har over tid blitt gradvis utvidet til deler av landet.

Fra 1. september i år er Husleietvistutvalget gitt et landsdekkende nedslagsfelt, og er nå førsteinstans for alle nye tvister om boligleie der det følger av rettergangslovgivningen at behandling i forliksrådet ellers ville være nødvendig.

Endringen medfører at alle leietakere og utleiere får tilgang til et raskt, billig og godt tvisteløsningstilbud for konflikter i boligleieforhold. 

Sakene løses enten gjennom mekling eller ved avgjørelse. Sakene Husleietvistutvalget egne jurister med særskilt kompetanse på husleierett og avgjøres av et partssammensatt utvalg med representasjon fra leietaker- og utleiersiden. 

Husleietvistutvalget (HTU) uttaler på sine hjemmesider www.htu.no at «[d]e langt fleste sakene løses med endelig virkning etter behandling hos oss. Partene unngår derved å måtte gå til de alminnelige domstolene, som koster tid og penger. Leietaker betaler kr. 239 i saksbehandlingsgebyr for Husleietvistutvalget, mens utleiere betaler kr. 1199

Sakene hos HTU løses enten gjennom mekling eller ved avgjørelse. Avgjørelser i HTU har samme virkning som en dom, og kan derfor være gjenstand for videre tvangsfullbyrdelse. 

Husleietvistutvalget yter også veiledning omkring leieforhold, og HTU har presentert mye nyttig informasjon for både leietaker og utleier på sine hjemmesider.  

Om du skulle oppleve uenigheter i et pågående eller tidligere leieforhold, så ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS har lang erfaring med husleietvister og bistår både utleiere og leietakere i saker for HTU. 

magnus-froysaa

Snakk med oss!

Våre advokater har lang erfaring. 
Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!