Grunnbeløpet i folketrygden er endret

På grunn av koronasituasjonen ble regulering av folketrygdens grunnbeløp utsatt til høsten 2020. Grunnbeløpet er nå endret til kroner 101 351, og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020.

Se mer om grunnbeløpet her: https://fbadvokat.no/regulering-av-folketrygdens-grunnbelop-utsatt-til-hosten-2020-pa-grunn-av-koronapandemien/

For en historisk oversikt over grunnbeløpet vises det til: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/utbetalinger/grunnbelopet-i-folketrygden

Kontakt oss i dag på vår digitale møtebooker