Fremtidsfullmakt til glede eller besvær?

Mom is the best

I Norge er vi så heldige at det offentlige tar vare på oss hvis vi ikke lenger er i stand til å ivareta våre egne interesser, enten vi er unge eller kommet litt opp i årene. Dette utgangspunktet følger av lov om vergemål.

Det offentlige tar ansvar ved at det blir oppnevnt en verge underlagt det offentlige ved fylkesmannen. Vergemålsloven skal på best mulig måte ivareta den enkeltes integritet og hensynet til å sikre en forsvarlig forvaltning av økonomien til den som ikke har forutsetninger for å gjøre det selv lenger, men for mange føles det ikke riktig at andre enn de man har et nært forhold til skal gå inn å “styre” livet sitt. Faktisk kan det virke ganske så skremmende. En fremtidsfullmakt kan for mange være løsningen og det beste alternativet. Ordningen med fremtidsfullmakter kom i 2013 og ga et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål. Bestemmelsene om fremtidsfullmakt er inntatt i vergemålsloven i et eget kapittel.

Alle over 18 år kan opprette en fremtidsfullmakt

De første årene var ikke folk flest så oppmerksom på denne ordningen, men i de senere år er fremtidsfullmakter virkelig i ferd med å slå rot, og det er bra. En fremtidsfullmakt gjør livet så mye enklere både for den som blir rammet av sykdom eller ulykke og for de pårørende. Alle kan opprette en fremtidsfullmakt etter fylte 18 år hvis man har evne til å forstå fremtidsfullmaktens betydning. Selv om fremtidsfullmakt er mest aktuelt med tanke på alderdommen, så kan alvorlig sykdom eller skader ramme i alle aldre, og sette deg ute av stand til å ivareta egne interesser. Derfor er faktisk fremtidsfullmakt aktuelt for alle, og dette er det definitivt ikke mange som er oppmerksom på. Uten en fremtidsfullmakt er nære pårørende faktisk fullstendig ute av stand til å gjennomføre den sykes ønsker.  Med en fremtidsfullmakt kan livet på mange måter nesten fortsette som før, hvert fall hva gjelder det praktiske.

Er standard mal på fremtidsfullmakt godt nok?

Det er svært viktig at fremtidsfullmakten er presist formulert med hensyn til hva fullmektigen faktisk skal kunne bruke den til. Fremtidsfullmakten gjelder nemlig bare for det som står i selve fullmakten. Dessverre er det slik at mange kun har fylt ut maler de har fått tilgang til på nettet. De er nettopp det- bare maler og på ingen måte skreddersydd til den enkelte. Hvis fullmakten ikke er klare eller dekkende nok, må fremtidsfullmakten suppleres med vergemål, og da har formålet med fullmakten feilet.

En fremtidsfullmakt kan skreddersys til ditt behov

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte offentlig vergemål. En fremtidsfullmakt gir på mange måter også selvbestemmelse etter at den enkelte ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Du beholder med andre ord kontrollen «selv», og du kan bestemme at noen du har en relasjon til og stoler på tar vare på deg hvis du ikke lenger er i stand til å gjøre det selv.

En fremtidsfullmakt kan skreddersys til ditt behov og kan gjelde både for økonomiske- og personlige forhold.  Du kan bestemme hvem som for eksempel skal styre din økonomi hvis du blir utsatt for en ulykke, rammet av sykdom eller får alvorlig svekket helbred og ikke lenger kan gjøre det selv. En fremtidsfullmakt kan for eksempel sikre at fullmektigen har rett til å leie ut boligen din hvis du bare er midlertidig ute av stand til å ivareta dine interesser, eller eventuelt selge den hvis det er på det rene at du aldri kommer til å bo der igjen. Noe som vil være en fornuftig forvaltning av fast eiendom. Pengene fra salget kan for eksempel brukes til å dele ut forskudd på gaver og arv til barn og barnebarn.

Ovennevnte eksempel er de fleste sitt ønske, men hvis fremtidsfullmakten ikke inneholder bestemmelser om dette, vil det ikke være anledning til dette uten samtykke fra Fylkesmannen. Uten bestemmelser i en fremtidsfullmakt vil pengene fra salget sannsynligvis måtte settes på kapitalkonto under fylkesmannens forvaltning. Driver du egen virksomhet, kan en fremtidsfullmakt med fordel også inneholde bestemmelser om for eksempel hvem skal følge opp driften på dine vegne når du ikke lenger er i stand til det selv.

Hvem bør være din fullmektig?

Vel så viktig og kanskje viktigst for mange er at en fremtidsfullmakt også kan omfatte personlige forhold- sånn som hvor du skal bo, hvilke aktiviteter du skal delta i, inngåelse av lege- og tannlegeavtaler, innlevering av klager på ytelser og behandling på dine vegne. Fremtidsfullmakten kan også omfatte myndighet på helse- og sosialområdet. På det området vil jo momenter som nærhet og tillit spille en stor rolle for hvem du vil gi fremtidsfullmakten til.

Strenge og absolutte formkrav til fremtidsfullmakten

Det er viktig å være oppmerksom på at vergemålsloven inneholder strenge og absolutte formkrav som må være oppfylt for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. Disse kravene er like strenge som ved opprettelsen av testament. Kravene er blant annet at fullmaktsgiver selv må opprette en slik fremtidsfullmakt, den må være skriftlig og bevitnes av to vitner som fullmaktsgiver selv har godtatt og var til stede samtidig som fullmaktsgiver signerte. Du må også være oppmerksom på at du bør unngå å velge vitner som kan ha en egen interesse i at det opprettes fremtidsfullmakt. For eksempel ikke benytte vitner som skal motta arv eller andre fordeler.

Vi kan hjelpe deg i din situasjon

Våre advokater har fagkompetansen og erfaringen som skal til for å gi gode råd i alle livets faser. Vi kan hjelpe til med å gi råd og veiledning ved planleggingen av situasjonen hvis du ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred. Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med én av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!

En uformell prat

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.