Forskjell på enkeltmannsforetak og AS

Forskjell-på-enkeltmannsforetak-og-AS

Kan du forskjellen på enkeltmannsforetak og AS?

Når man skal etablere et selskap kan det være kjekt å vite forskjellen på et Enkeltpersonsforetak (ENK) og et Aksjeselskap (AS). I denne artikkelen tar jeg for meg noen av de – etter min mening – viktigste forskjellene de to selskapsformene.

Økonomi

Oppstartsgebyrer

Man må registrere seg i Foretaksregisteret når man oppretter både ENK og AS. Ved registrering kommer det et gebyr. Gebyret er kr 5 570 for AS ved elektronisk levering og kr 2 250 for ENK hvis du leverer elektronisk. For et ENK er dette den eneste utgiften (inntil omsetning på over kr 50 000), mens for et AS kommer også aksjekapitalen (kr 30 000, men dette regnes ikke som en utgift) og bekreftelse på innbetalt aksjekapital fra en revisor. Du kan derfor plusse på om lag kr 1 000 i utgifter hos et AS.

Skatt og avgifter

Det er også viktig å merke seg forskjellen på innbetaling av skatt. Et ENK må betale forskuddsskatt, hvilket betyr at man må betale inn skatt på forhånd basert på hva du forventer av inntekter og utgifter. Dette gjør et innhugg i pengestrømmen din, da du må forskuttere innbetalingen av skatt før du har fått inn pengene. Man betaler skatt ved fire anledninger hvert år – hvilket betyr at man forskuddsbetaler for i snitt 3 måneder hver gang. Innbetaling skal skje i starten av mars, mai, september og november.

I et AS betaler man skatt på lønnsinntekt – som enhver arbeidstaker. Man skiller her mellom selskapet som betaler 27 % skatt av overskuddet, mens personen betaler “vanlig” skatt av personinntekt. Selskapet må imidlertid betale arbeidsgiveravgift på personinntekten.

Dersom du skal ta ut utbytte fra selskapet må dette også beskattes.

Risiko og ansvar

I et AS er personen bare ansvarlig for det man har gått inn med i aksjekapital. Dette har en naturlig forklaring i at selskapet er en egen juridisk enhet. Selskapet er imidlertid ansvarlig med alle dets midler. Som privatperson kan imidlertid bli personlig saksøkt som styreleder/-medlem dersom det foreligger styreansvar.

I et ENK er man derimot personlig ansvarlig for alle selskapets forpliktelser. Dette innebærer at du risikerer å tape alt du selv eier dersom selskapet går veldig dårlig – eventuelt konkurs.

Hva om du blir arbeidsledig?

Det er kun ved å ta ut vanlig lønn (personinntekt) i et AS man får rett på dagpenger hvis det skulle inntreffe omstendigheter som gjør deg arbeidsledig. Dette fordi næringsinntekt ikke danner grunnlag for dagpenger – og i et ENK er det kun næringsinntekt man fører opp.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.