fbpx

Fordeling av arv – slik unngår du konflikt

I dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Slike og andre forhold har skapt et større behov for ryddig planlegging av arveoppgjør og generasjonsskifte.

Advokater og familie- og arverettseksperter Kine Wesseltoft og Magnus Frøysaa i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård, anbefaler alle familier å snakke sammen om hvordan arven skal fordeles.

  • Den klare hovedregelen er at så lenge man lever, kan man fritt disponere over alt man eier. Man kan kjøpe, selge, belåne, forbruke, eller gi bort det man vil, og til hvem man vil. Her er det få eller ingen begrensinger. Arvelovens regler om hvem som er arvinger, hvordan arven skal fordeles og adgangen til å sitte i uskifte, gjelder først ved et dødsfall. Arveloven gir også regler for opprettelse av testament og arvepakt. Uansett om man ønsker å fordele verdiene mens man lever eller i testament, står man langt friere enn det mange tror. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til arveoppgjør og generasjonsskifte.

Planlegging av arve et følsomt tema i mange familier. I noen familier vil ikke foreldrene ta dette opp i frykt for å gi inntrykk av å favorisere et barn. I andre tilfeller vil ikke barna ta dette opp i frykt for å bli misforstått av foreldre. Wesseltoft og Frøysaa legger til

  • Ved å planlegge sammen kan man unngå konflikter, og hjelpe barn, barnebarn eller andre, mens man fortsatt lever.

Venter man med fordeling av arv til arvelater er død overlates «problemet» til arvingene og det kan lett oppstå konflikter. Wesseltoft og Frøysaa understreker imidlertid at det er mange arveoppgjør som gjennomføres uten de store konfliktene.

Arv til mine, dine og våre barn
Wesseltoft og Frøysaa mener at det er ekstra viktig å ha et bevisst forhold til fordeling av verdiene i de tilfellene hvor man inngår nye ekteskap, samboerskap og det er «dine barn og mine barn». De ser at antall konflikter og konfliktnivået øker i takt med at det er vanligere med ulike familie sammensetninger. Ofte oppstår det konflikter mellom hver fraksjon av arvinger.

  • Hvis foreldrene har et bevisst forhold til hvilke verdier hver av dem eier, og i tillegg har opprettet samboeravtale eller ektepakt, vil man kunne unngå mange kostbare tvister.

Uskiftet bo, skifte av dødsbo og disponering av arv
De legger videre til at man bør også ha et bevisst forhold til om gjenlevende ektefelle skal sitte i uskifte eller gjennomføre skifte. Uskiftet bo innebærer at arveoppgjøret med førsteavdødes arvinger utsettes, og at gjenlevende ektefelle overtar den førsteavdøde formue, rettigheter og forpliktelser. Også samboere kan ha en avgrenset rett til uskifte og arv.

  • Dersom gjenlevende ektefelle eller samboer sitter i uskiftet bo råder vedkommende over alt som inngår i boet, men med enkelte begrensninger»

Dersom det gjennomføres skifte vil det si at man forestår arveoppgjør etter førstavdøde. Da må man først finne ut hvilke verdier hver ektefelle eller samboer eier, og hvem som skal arve hva. Er det først gjennomført skifte står gjenlevende friere til å gi bort arv eller gjøre andre disponeringer.

  • Hva som er beste løsning, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Testament og Arvepakt som alternativ
Hvert generasjonsskifte og arveoppgjør må vurderes individuelt og man må bestrebe å finne den løsningen som er «riktig» for seg. I mange tilfeller er det tilstrekkelig med å opprette testament. Her er det viktig å oppfylle formkravene i arveloven for at testamentet skal være gyldig. Det er også viktig at ordlyden i testamentet ikke åpner for tolkningsalternativer. I andre tilfeller kan det være lurt å opprette en arvepakt. En arvepakt er en avtale hvor partene forplikter seg til bestemte forhold. Som oftest inneholder en arvepakt en ytelse og en motytelse. Den kan ikke ensidig tilbakekalles eller endres. Det kreves da samtykke fra alle parter.

Avslutningsvis
Fordeling av arv og generasjonsskifte kan også skje ved mellomløsninger. Enkelte ønsker å gi bort noen verdier mens man lever, men vente med å overføre de største verdiene til man dør. Det er opp til arvelater å bestemme. Wesseltoft og Frøysaa gjentar hovedregelen om at så lenge man lever kan man i utgangspunktet fritt disponere over alt man eier. Hvert generasjonsskifte og arveoppgjør krever ulike løsninger, og må vurderes individuelt.

Det viktigste er at man finner den løsningen som passer for seg

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.