Fagområde

fast eiendom

For privatpersoner er boligen ofte den største verdien man forvalter. Det samme gjelder for små- og mellomstore bedrifter.

I Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har vi spesialisert oss på juridiske temaer som vi vet at er særlig aktuelle for små- og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter uten egne juridiske miljøer, men som likevel er avhengig av å forholde seg til et regelverk for å skape, bevare og utvikle verdi i sin virksomhet.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har spesialisert seg på de sidene av fast eiendoms rettsforhold som har betydning for folk flest. Våre klienter er privatpersoner eller små- og mellomstore bedrifter som enten eier eller har andre rettigheter i fast eiendom. Oppdragene spenner fra tvisteløsning til rådgivning i forbindelse med utvikling av et eiendomsprosjekt.

Våre advokater har bred erfaring fra dette rettsområdet. Vi vet av erfaring at mange oppdrag innenfor dette rettsområdet er presset på tid. Samtidig gjelder det store verdier, og det er avgjørende med nøyaktighet og kontroll. Et tett samarbeid mellom advokat og klient, sikrer at oppdraget gjennomføres effektivt og trygt.

Noe av det vi kan hjelpe deg med:

Kjøp og salg av eiendom
– Krav knyttet til forsinkelse eller mangler ved kjøp / salg av eiendom
– Jordskifte
– Tomtefeste
– Eiendomsutvikling

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Hytteforbud til besvær?

Hytteforbud til besvær?

Coronaviruset byr på utfordringer det norske samfunnet og verden for øvrig ikke har sett maken til i moderne tid. Hensynet til å begrense smitte og verne om borgernes liv og helse har tvunget myndighetene til å innføre en rekke drastiske strakstiltak. Regjeringen gikk...

les mer
I juni vedtas endringer i lov om avhending av fast eiendom

I juni vedtas endringer i lov om avhending av fast eiendom

  Kjøp og salg av fast eiendom er regulert i lov om avhending av fast eiendom. I 2019 vedtok Stortinget flere endringer i loven som vil ha stor betydning for både selger og kjøper ved salg av bruktbolig. Det kan forventes at endringene trer i kraft i juni 2020....

les mer
Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartet

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartet

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartetDet offisielle eiendomsregisteret i Norge Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Ifølge matrikkelloven § 29 har alle rett til innsyn...

les mer

Lenker

Om oss

Frøysaa & Bjørkgård-seminaret

Karriere

Standard oppdragsvilkår

Personvernserklæring

Ta kontakt

Telefon: 67 11 11 70
E-post: post@fbadvokat.no
Lysaker torg 4, 1366 Lysaker
PB 334, 1326 Lysaker

følg oss

Siste nytt

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt fra Frøysaa & Bjørkgård