);

Fagområde

fast eiendom

For privatpersoner er boligen ofte den største verdien man forvalter. Det samme gjelder for små- og mellomstore bedrifter.

I Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har vi spesialisert oss på juridiske temaer som vi vet at er særlig aktuelle for små- og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter uten egne juridiske miljøer, men som likevel er avhengig av å forholde seg til et regelverk for å skape, bevare og utvikle verdi i sin virksomhet.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har spesialisert seg på de sidene av fast eiendoms rettsforhold som har betydning for folk flest. Våre klienter er privatpersoner eller små- og mellomstore bedrifter som enten eier eller har andre rettigheter i fast eiendom. Oppdragene spenner fra tvisteløsning til rådgivning i forbindelse med utvikling av et eiendomsprosjekt.

Våre advokater har bred erfaring fra dette rettsområdet. Vi vet av erfaring at mange oppdrag innenfor dette rettsområdet er presset på tid. Samtidig gjelder det store verdier, og det er avgjørende med nøyaktighet og kontroll. Et tett samarbeid mellom advokat og klient, sikrer at oppdraget gjennomføres effektivt og trygt.

Noe av det vi kan hjelpe deg med:

Kjøp og salg av eiendom
– Krav knyttet til forsinkelse eller mangler ved kjøp / salg av eiendom
– Jordskifte
– Tomtefeste
– Eiendomsutvikling

Tvangsfravikelse

Når og hvordan kan utleier kaste ut leietaker? Kan seksjonseiere og andelshavere kastes ut fra egen bolig? Av advokatfullmektig Ingrid Helene Ramfjord, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS Når kan utleier kaste ut leietaker? Kan sameie eller borettslag kaste ut...

read more

Boligkjøp – Vesentlighetsvilkåret

Her skal vi ta en nærmere titt på vesentlighetsvilkåret som kommer frem i avhendingslovens § 3-9 andre punktum.Her skal vi ta en nærmere titt på vesentlighetsvilkåret som kommer frem i avhendingslovens § 3-9 andre punktum. Det er ikke sjeldent at det reklameres på...

read more

Hva er et depositum?

Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum. Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum. Kort fortalt er et depositum et pengebeløp leietaker skal deponere til sikkerhet for "skyldig leie, skader på...

read more

Lenker

Om oss

Frøysaa & Bjørkgård-seminaret

Karriere

Standard oppdragsvilkår

Personvernserklæring

Ta kontakt

Telefon: 67 11 11 70
E-post: post@fbadvokat.no
Lysaker torg 4, 1366 Lysaker
PB 334, 1326 Lysaker

følg oss

Siste nytt

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt fra Frøysaa & Bjørkgård