19_FBA_Web_ikoner
Næringsliv

Styreansvar

Når har man erstatningsansvar som styremedlem?

Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende personlig ansvar. Likevel er det ikke slik at man alltid kan holdes personlig erstatningsansvarlig – dette avhenger av den enkelte situasjonen.

Mange faktorer er avgjørende for hvorvidt det finnes et erstatningsansvar. Det er aldri tilstrekkelig å begrense seg til rent juridiske betraktninger i styreansvarssaker. I alle slike saker gjør øvrige sammensatte hensyn seg gjeldende, som kommersielle vurderinger og fokus på hvilket oppgjør som er realistisk å oppnå.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård vet hvilke rettslige og bevismessige vurderinger som må gjøres for å bestemme om grunnlaget for personlig styreansvar er til stede. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Bestill en innledende samtale her.

Les mer om styrearbeid i aksjeselskaper i denne artikkelen.

Tre vilkår for erstatningsansvar

Dersom man ikke oppfyller sine plikter, kan styremedlemmer holdes personlig erstatningsansvarlig, i realiteten uten beløpsbegrensning. Det er ikke riktignok ingen automatikk i at man som styremedlem blir personlig økonomisk ansvarlig når uheldige situasjoner oppstår i virksomheten!

For at et personlig erstatningsansvar skal inntre, må tre vilkår være oppfylt;

1) det må ha blitt utvist uaktsomhet,

2) det må ha oppstått økonomisk tap og

3) det må være årsakssammenheng mellom uaktsomheten og tapet.

Hva kan vi bistå med?

Frøysaa & Bjørkgård har høy kompetanse innen saker tilknyttet styreansvar. Vi bistår særlig styrer i aksjeselskaper som møter ulike typer utfordringer, for eksempel med råd om styrets håndtering ved mistanke om misligheter i virksomheten. Våre advokater har riktignok bred erfaring innen alle deler av styreansvarssaker – gjennom bistand til styremedlemmer, selskaper, kontraktskreditorer, aksjonærer, eksterne investorer eller gjennom bostyreroppdrag i konkurser.

Styreansvarssaker er en stor del av vår arbeidshverdag, både ved at vi opptrer som advokater i rettslige prosesser for domstolene, men også i stor grad bistår i saker som løses i konfidensielle forhandlinger utenfor rettsapparatet. Vi holder oss oppdatert på den siste utviklingen i rettspraksis innen styreansvar. Dette gjør at våre advokater er etterspurte kursholdere for andre advokater.

Når det gjelder SMB-bedrifter, er vår erfaring at styrearbeidet ofte er svært begrenset og tilfeldig, samt at det som foretas er av lav kvalitet. Frøysaa & Bjørkgård tilbyr derfor løpende rådgivning om hvordan styrearbeidet bør innrettes, samt hva som vil være den beste forsikringen mot risikoen for personlig økonomisk ansvar.

Slike saker kan ofte være komplekse – og svært mye kan stå på spill. Vi gir råd om hva som er den beste helhetlige løsningen i det aktuelle tilfellet, og bringer saken dit på en effektiv måte.

Har du spørsmål om styreansvar? Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!