19_FBA_Web_ikoner
Næringsliv

Konkurs og restrukturering

Konkurs og restrukturering – hvilke muligheter finnes?

Mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. Dette kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse – eller, som vi nå har erfart, på grunn av en global pandemi. I tillegg er det ikke uvanlig at næringsdrivende kjenner på økonomiske utfordringer i en oppstarts- eller vekstfase, typisk som følge av at kostnader og inntekter ikke kommer samtidig.

Dersom nedgangen blir så kraftig at det spiser av egenkapitalen, må styret være oppmerksomme på sin handleplikt. Situasjonen oppstiller ofte også et visst handlingsrom, og dersom styret trår feil kan dets medlemmer bli holdt personlig erstatningsansvarlig for kreditorenes tap. Det er derfor viktig å trå varsomt i slike situasjoner, samtidig som man raskt kommer frem til gode løsninger.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård kjenner næringslivet godt, og vet hva som kan bidra til å løse ulike utfordringer som oppstår i virksomheter. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Bestill en innledende samtale her.

Håndtering av økonomiske problemer; restrukturering eller konkurs

Tidlig og riktig håndtering av situasjonen vil være avgjørende for å sikre best mulig utfall ved økonomiske problemer. Det er viktig at en ledelse som møter økonomiske utfordringer klarer å håndtere kryssende og til dels uforenlige hensyn. Hensynet til kreditorene kan tilsi at konkurs er fordelaktig for å avverge ytterligere tap. På den andre siden kan det for noen interessenter være bedre å gjennomføre en restrukturering for å legge grunnlaget for videre drift og bevaring av verdier.

Det finnes altså ikke noe fasitsvar på hva man bør gjøre; hvorvidt konkurs eller restrukturering er mest hensiktsmessig, avhenger av den enkelte situasjonen!

Her kan du lese mer om hva konkurs innebærer.

Hva kan vi bistå med?

Frøysaa & Bjørkgård bistår ofte i saker som omhandler økonomiske utfordringer i virksomheter. Fagområdet ledes av advokat og partner Sven Krohn, som har bred erfaring som bostyrer ved Asker og Bærum tingrett.

Vi bistår næringsdrivende både som kreditor og skyldner i saker som gjelder insolvens, restrukturering, rekonstruksjon og konkurs. Videre bistår vi selskapets ledelse med gjeldsforhandlinger, restrukturering, og konkurs, og tilbyr rådgivning på alle trinn av prosessen. I tillegg yter vi rådgivning til privatpersoner, både på kreditor- og debitorsiden, og i saker om styreansvar.

Våre advokater har god forretningssans og kjenner lokalmiljøet og regionen godt. I tillegg til juridisk kompetanse, sikrer praktisk erfaring og sterke kommunikasjonsevner at vi finner gode og praktiske løsninger for våre klienter.

Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!