19_FBA_Web_ikoner
Næringsliv

Arbeidsrett

Arbeidsrett; plikter og rettigheter for arbeidstaker og arbeidsgiver

I en virksomhet er arbeidstakerne og deres kompetanse en vesentlig og viktig del av driften – men også en dyr driftsfaktor for arbeidsgiver. Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er derfor nøye regulert i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven ivaretar og beskytter i stor grad arbeidstakerens rettigheter, og det er viktig at arbeidsgivere forholder seg til det som står i loven.

Arbeidsrettsadvokatene i Frøysaa & Bjørkgård bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i problemstillinger tilknyttet arbeidsrett. Noen vanlige arbeidsrettslige problemstillinger vi jobber med er drøftelsesmøter, forhandlingsmøter, oppsigelse, avskjed, varsling, arbeidsavtaler og arbeidskontrakter, ansettelsesprosesser, nedbemanning, arbeidstakeroppfinnelser, fortrinnsrett, diskriminering og konkurranseklausuler.

Har du spørsmål om arbeidsrett? Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Bestill en innledende samtale her.

Arbeidsavtalen skaper forutsigbarhet

Arbeidstakere har alltid krav på en skriftlig arbeidsavtale. En god arbeidsavtale fungerer som et verktøy begge parter må forholde seg til, og det viktigste med avtalen er at den regulerer arbeidstakers arbeidsplikt mot arbeidsgivers lønnsplikt.

Ansettelsesavtalen skal inneholde en rekke lovpålagte punkter, men partene står fritt til å ta inn flere elementer – såfremt det ikke er i strid med arbeidsmiljøloven. Punkter som det kan være hensiktsmessig å regulere er blant annet konkurranseforbud og taushetsplikt.

For arbeidstaker er det viktig å ha forutsigbarhet når det kommer til lønn, arbeidstid, arbeidssted og feriedager. Vi vet også at det er viktig for arbeidstakere å bli ivaretatt, og at arbeidsgiver ikke diskriminerer, forskjellsbehandler eller på annen måte handler i strid med lover og regler. Dersom man opplever at arbeidsgiver foretar seg urettmessige handlinger som går på bekostning av en selv, bør man ta kontakt med advokat for å få undersøkt om dette er noe som bør tas videre!

Vi i Frøysaa & Bjørkgård bistår arbeidsgivere med å utarbeide arbeidsavtaler som ivaretar den enkelte virksomhet, samt instrukser, rutiner og andre viktige dokumenter for å sikre forutsigbarhet overfor de ansatte. Vår erfaring er at dersom man har disse dokumentene på plass, i tillegg til gode rekrutteringsrutiner, vil det også være enklere å plukke opp en eventuell feilansettelse. En feilansettelse kan nemlig koste arbeidsgiver dyrt i form av tap av inntekt eller manglende produksjon!

Her kan du lese om reglene rundt fast og midlertidig ansettelse.

Feiloppsigelse kan bli dyrt for arbeidsgiver

En oppsigelse kan være motivert av arbeidstakers forhold, eller for eksempel nedbemanning på grunn av virksomhetens forhold. På samme måte som en feilansettelse kan medføre dårlige resultater og lite lønnsomhet, kan en uriktig eller usaklig oppsigelse bli dyr for arbeidsgiver. Dette blant annet fordi arbeidstaker har vern mot usaklig oppsigelse, i henhold til arbeidsmiljøloven.

Vår erfaring er at det er avgjørende for arbeidsgiver å ha rutiner i tråd med lovgivningen når det kommer til opphør av arbeidsforhold, for å sikre at de forholder seg innenfor lovens rammer ved en eventuell oppsigelse eller avskjedigelse. Våre erfarne advokater bistår gjerne i spørsmål vedrørende dette.

Vet du hva som er forskjellen på oppsigelse og avskjed? Det kan du lese om i denne artikkelen.

Les også om den såkalte Telenorsaken, der oppsigelse fra arbeidsgiver ble kjent ugyldig.

Har du spørsmål om arbeidsavtaler, oppsigelse eller andre problemstillinger innen arbeidsrett? Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!