19_FBA_Web_ikoner
Næringsliv

Aksjonæravtaler

Derfor trenger dere en aksjonæravtale

Med en god aksjonæravtale kan man skape et fundament for verdiutvikling i et selskap. En aksjonæravtale er ganske enkelt en avtale mellom eierne i selskapet. Aksjonæravtalen omhandler utøvelsen av aksjonærrettigheter, og regulerer interesseavveininger og kryssende hensyn. Med en slik avtale sikrer man felles forutsetninger for de involverte. Dette er svært positivt med tanke på samhold, forutsigbarhet og forretningsutvikling!

Vi i Frøysaa & Bjørkgård bistår gjerne i utforming av aksjonæravtaler. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Bestill en innledende samtale her.

Aksjonæravtalen – særlig viktig i SMB-segmentet

Aksjonæravtalen gir dere et godt verktøy for å håndtere ulike situasjoner – for eksempel konflikter mellom aksjonærene, dersom det skulle oppstå. Mange små- og mellomstore bedrifter (SMB) har få eiere. Disse er gjerne involvert i driften, samtidig som de også jobber i selskapet. En eventuell konflikt kan dermed ha store konsekvenser. Følgelig er kontraktsforholdet mellom eierne et viktig grunnlag for et velfungerende samarbeid, som videre fører til verdiutvikling i selskapet.

Her kan du lese mer om hvordan man kan skape, bevare og utvikle verdi i SMB-segmentet.

Les også om selskapsstrukturering, skatt for aksjonærer og mer i denne artikkelen.

Fire forhold som bør reguleres i en aksjonæravtale

Aksjonærrettigheter reguleres i stor grad av aksjeloven. Vi i Frøysaa & Bjørkgård mener likevel at det lurt å regulere flere forhold i en egen aksjonæravtale. Hvilke områder som er nødvendig å inkludere i avtalen, vil variere fra selskap til selskap. Det er kan riktignok mulig å systematisere forhold som vanligvis reguleres i en aksjonæravtale i fire hovedkategorier.

For det første reguleres organisatoriske rettigheter, som omhandler hvordan eierne påvirker selskapet og dets beslutninger. Herunder finner man bestemmelser om generalforsamling, styre og daglig ledelse. Dette finnes i de fleste aksjonæravtaler.

Videre regulerer aksjonæravtalen gjerne økonomiske rettigheter. Dette er viktig fordi de fleste har et visst økonomisk motiv bak å eie aksjer i et selskap, og en plan på hvor lenge de skal være med i selskapet før de innløser aksjene sine.

Det tredje hovedtemaet i aksjonæravtaler går på disposisjonsrettigheter. Her reguleres aksjonærens salg av aksjepost. Aksjelovens normalordning er at aksjer fritt kan selges, men for selskaper i utvikling kan det være fordelaktig at aksjonærene er bundet i en periode. Slik kan en aksjonæravtale bidra til at man oppnår kontinuitet i selskapet.

Til slutt bør avtalen regulere krav til personlige eller markedsmessige vilkår. Blant annet inkluderer dette regulering av bindingstid, konkurranseklausuler og krav om særlige egenskaper. Dette er særlig viktig i SMB-segmentet, der aksjonærene også ofte jobber i selskapet som ansatte.

Hvordan skal en aksjonæravtale se ut?

Det finnes ingen fasit på hvordan aksjonæravtalen skal se ut, eller nøyaktig hva den skal inneholde. Aksjonæravtalen kan baseres på en mal, eller man kan bygge en spesialtilpasset avtale. Mulighetene er mange, og dere bør utforme en avtale som passer for deres selskap.

Vi i Frøysaa & Bjørkgård bistår i utforming av aksjonæravtaler. Våre advokater har god forretningssans og kunnskap om forretningsjus. I tillegg til juridisk kompetanse, sikrer praktisk erfaring og sterke kommunikasjonsevner at vi finner gode og praktiske løsninger for våre klienter.

Har du spørsmål om aksjonæravtaler? Våre erfarne advokater står klare til å bistå deg!

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!