Fagområde

NÆRINGSLIV

Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten? Det skjer ikke tilfeldig.

SKATT OG AVGIFTER

Dersom skatte- og avgiftsmessige forhold behandles feil, kan dette få store konsekvenser. 

AKSJONÆRAVTALER

Med en god aksjonæravtale kan man skape et fundament for verdiutvikling i et selskap. 

ARBEIDSRETT

Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er nøye regulert i arbeidsmiljøloven.

OPPRETTELSE AV SELSKAPER

Vi hjelper deg med å vurdere hvilken selskapsform som er best for deg, og bistår i selve opprettelsen av selskapet. 

UTARBEIDE VEDTEKTER

Det er viktig at vedtektene utarbeides i tråd med både lovgivningen og selskapets interesser. 

SELSKAPSRETT

Regelverk og rettsregler berører alle sidene ved en virksomhet. Det er viktig å gjøre seg kjent med selskapsrett når man driver virksomhet.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Hele 80 % av verdien i en gjennomsnittlig bedrift er knyttet opp til immaterielle verdier.

KONTRAKTER OG AVTALER

Det er avgjørende å ha kontroll på konsekvensene av kontraktsbrudd, og hvilken risiko man er eksponert for.

GENERASJONSSKIFTE

Et generasjonsskifte skjer når en ny generasjon overtar verdiene i familiebedriften. 

KONKURS

Det hender at selskaper står overfor økonomiske utfordringer, og noen ganger ender det hele med konkurs.

SALG AV VIRKSOMHETER

Når du forbereder en virksomhet for salg, er det en rekke beslutninger som må tas.

STYREANSVAR

Dersom man ikke oppfyller sine plikter, kan styremedlemmer holdes personlig erstatningsansvarlig.

REKONSTRUKSJON

Rekonstruksjonsloven skal tilby virkemidler for å unngå at levedyktige virksomheter ender i konkurs.

KONKURS OG RESTRUKTURERING

Tidlig og riktig håndtering av situasjonen vil være avgjørende for å sikre best mulig utfall ved økonomiske problemer. 

Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten?
Det skjer ikke tilfeldig.

I Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har vi spesialisert oss på juridiske temaer som vi vet at er særlig aktuelle for små- og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter uten egne juridiske miljøer, men som likevel er avhengig av å forholde seg til et regelverk for å skape, bevare og utvikle verdi i sin virksomhet.

Mange bedrifter i SMB-segmentet har få eiere, som gjerne også er direkte involvert i driften og har sin arbeidsplass der. Dette skaper en helt spesiell knytning mellom eierne, virksomheten og de ansatte. Det er her verdien skapes. Som advokat er det grunnleggende å forstå dette for å kunne gi verdifulle råd til virksomheter i dette segmentet.

Våre advokater er opptatt av å kjenne både virksomheten og menneskene som står bak. På denne måten kan vi gi verdifulle råd, ikke bare ut fra vår juridiske fagkompetanse, men også ut fra praktisk erfaring om hva som er viktig for virksomheten. Gjennom et tett samarbeid ønsker vi å være en bidragsyter til virksomheten – som en egen juridisk avdeling. Derfor sier vi tett på.

Nyeste artikler tilknyttet fagområdet

Picture-1-2

Selskapets generalforsamling

Generalforsamlingen er et velkjent begrep, men hva er et aksjeselskaps generalforsamling egentlig? Kort forklart er generalforsamlingen øverste myndighet i selskapet. Selskapets aksjonærer har møte- og

LES MER »