19_FBA_Web_ikoner-03-2-150x150
Fast eiendom

Tvangssalg og utkastelse

Utkastelse og tvangssalg av bolig – hvorfor og hvordan skjer det?

Det er dessverre ikke uvanlig at utleiere opplever problemer ved avslutning av et leieforhold, for eksempel dersom leietaker ikke flytter ut i henhold til leieavtalen. Har man en avtale som er korrekt utformet, kan denne i seg selv gi tvangsgrunnlag for en utkastelsesprosess av leietaker med hjelp fra namsmannen. Dersom leieavtalen ikke har de nødvendige klausulene, så vil man fortsatt kunne kreve fravikelse, men prosessen blir mer omfattende og tidkrevende. Fravikelse kan også bli nødvendig ved boligkjøp – for eksempel dersom selger ikke stiller objektet til rådighet for kjøper på overtakelsestidspunktet.

Mange virksomheter og privatpersoner opplever perioder med økonomiske utfordringer. Følgelig kan man stå overfor en tvangsfullbyrdelsesprosess, hvilket kan resultere i utleggspant med sikkerhet i fast eiendom. For å inndrive kravet, må kreditor begjære tvangssalg av pantesikret objekt. Det samme gjelder ved mislighold til en alminnelig panthaver, som i mange tilfeller har pantesikkerhet i fast eiendom. Da vil det ofte bli besluttet tvangssalg der en medhjelper forestår selve salget.

Det finnes imidlertid flere måter å påvirke disse prosessene på, og våre advokater kan bistå i både tvangsfullbyrdelser og prosesser om fravikelse og tvangssalg!

Har du planer om å leie ut bolig? Les mer om leieavtale og opphør av leieforhold i denne artikkelen.

Du kan også lese mer om tvangsfravikelse i denne artikkelen.

Hva kan vi bistå med?

Frøysaa & Bjørkgård bistår næringsdrivende og privatpersoner i alle trinn av et leieforhold. Vi har erfaring med fravikelsesprosesser hos namsmannen, og bistår skyldnere og kreditorer i tvangsfullbyrdelsesprosesser og saker om tvangssalg av fast eiendom. Blant annet vil vi kunne sette i gang en tvangssalgsprosess, hjelpe den som har tvangssalg mot seg, eller inngå i dialog med kreditoren for å finne alternative løsninger til oppgjør.

Våre advokater har god forretningssans og kjenner lokalmiljøet og regionen godt. I tillegg til juridisk kompetanse, sikrer praktisk erfaring og sterke kommunikasjonsevner at vi finner gode og praktiske løsninger for våre klienter.

Har du spørsmål om tvangsfullbyrdelse, fravikelse eller tvangssalg? Våre erfarne advokater står klare til å bistå deg!

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!