19_FBA_Web_ikoner-03-2-150x150
Fast eiendom

Tomtefeste

Verdt å vite om tomtefeste

Tomtefeste defineres som leie av grunn til hus festeren enten har eller får på tomten. Dette handler om store verdier i folks bolig, hytte eller næringseiendom. Derfor er det viktig å være klar over hvilke rettigheter og plikter du har i festeforholdet, enten du er den som fester en eiendom eller den som bortfester eiendommen.

Det er festekontrakten som danner grunnlaget for hva fester og bortfester kan foreta seg, hvilke krav som stilles til varsling og hvilke frister som gjelder for å kunne kreve avgiften regulert eller tomten innløst. I tillegg suppleres kontrakten av reglene i tomtefesteloven, samt rettspraksis.

Vi i Frøysaa & Bjørkgård er godt kjent med regler og rettspraksis, og har bred erfaring med å tolke festekontrakter. Dette tar vi med oss inn i bistanden dersom du står overfor en konflikt i ditt festeforhold. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Bestill en innledende samtale her.

Start prosessen tidlig

Ved tomtefeste må man forholde seg til noen frister. Regelverket er slik at man kan miste muligheten til å gjøre sine rettigheter gjeldende dersom man ikke overholder disse fristene eller er klar over hvilke muligheter man har på et tidligere tidspunkt. Dette kan for eksempel føre til store tap eller økning av festeavgiften.

Man bør altså ikke vente for lenge med å starte prosessen! Vår erfaring er likevel at mange venter for lenge før de kontakter oss for bistand ved tomtefeste.

Her kan du lese mer om festeavgift, engangsløftet og annet om tomtefeste.

Må tomten ryddes ved avvikling av festeforholdet? Det får du svar på i denne artikkelen.

Hva kan vi bistå med?

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har spisskompetanse på tomtefeste. Vi bistår både festere og bortfestere i saker knyttet til regulering av festeavgift, overføring av festerett og innløsning av festetomt.

Noen av spørsmålene vi til vanlig bistår fester og bortfester med er når og hvordan festeavgiften kan reguleres, hvor høy avgiften blir, hva fester kan foreta seg på tomten, spørsmål omkring salg og innløsning av festetomt, og forlengelse og avvikling av festeforholdet.

Det som sikrer deg best mulig er en grundig forståelse av din kontrakt. Vår spisskompetanse på tomtefeste gir deg tryggheten du trenger. Vi sørger for bevisstgjøringen du ønsker omkring hvilke kommende frister og forhold du må forholde deg til, enten du er fester eller bortfester .

Vi bistår gjerne dersom du står i en konflikt omkring festeforhold, eller ønsker en vurdering av ditt festeforhold for å sikre deg for fremtiden.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!