Fagområde

FAST EIENDOM

For privatpersoner er boligen ofte den største verdien man forvalter. Det samme gjelder for små- og mellomstore bedrifter.

Noe av det vi kan hjelpe med:

EIENDOMSGRENSER

Det er ofte store forskjeller mellom eiendomsgrensene slik de er registrert i matrikkelen og slik de faktisk går.

GENERASJONSSKIFTE

Et generasjonsskifte skjer når en ny generasjon overtar verdiene i familiebedriften. 

NABORETT

I et naboskap er man ikke alltid enige om alt. Naboretten gjelder rettsforholdet mellom tilgrensende eiendommer. 

TOMTEFESTE

Vi bistår i saker knyttet til regulering av festeavgift, overføring av festerett oginnløsning av festetomt.

HUSLEIE PRIVATE PARTER

Leieforholdet reguleres av husleieloven, som inneholder plikter for både utleier og leietaker. 

Skjulte feil og mangler bolig

Tvister tilknyttet kjøp og salg av bolig og fritidseiendommer er blant de hyppigst forekommende i rettssystemet i Norge.

TVANGSSALG OG UTKASTELSE

Det er dessverre ikke uvanlig at utleiere opplever problemer ved avslutning av et leieforhold. 

PLAN- OG BYGNINGSSAKER

Muligheten til å utvikle en eiendom slik at den øker i verdi eller gir bedre utnyttelse er et høyst aktuelt tema for de fleste bolig- eller hytteeiere.

EIERSEKSJONER, BORETTSLAG OG AKSJELEILIGHETER

Alle eierformene medfører ulike plikter og rettigheter.

For privatpersoner er boligen ofte den største verdien man forvalter. Det samme gjelder for små- og mellomstore bedrifter.

I Advokatfirmaet Frøysaa Bjørkgård har vi spesialisert oss på juridiske temaer som vi vet at er særlig aktuelle for små- og mellomstore bedrifter. Dette er bedrifter uten egne juridiske miljøer, men som likevel er avhengig av å forholde seg til et regelverk for å skape, bevare og utvikle verdi i sin virksomhet.

Advokatfirmaet Frøysaa Bjørkgård har spesialisert seg på de sidene av fast eiendoms rettsforhold som har betydning for folk flest. Våre klienter er privatpersoner eller små- og mellomstore bedrifter som enten eier eller har andre rettigheter i fast eiendom. Oppdragene spenner fra tvisteløsning til rådgivning i forbindelse med utvikling av et eiendomsprosjekt.

Våre advokater har bred erfaring fra dette rettsområdet. Vi vet av erfaring at mange oppdrag innenfor dette rettsområdet er presset på tid. Samtidig gjelder det store verdier, og det er avgjørende med nøyaktighet og kontroll. Et tett samarbeid mellom advokat og klient, sikrer at oppdraget gjennomføres effektivt og trygt. 

Nyeste artikler tilknyttet fagområdet