19_FBA_Web_ikoner-02-150x150
Familie og arv

Skilsmisse og samlivsbrudd

Skilsmisse og samlivsbrudd: vanskelig og konfliktfylt

En skilsmisseprosess eller et samlivsbrudd kan være vondt og opprivende, og i mange tilfeller får dette omfattende konsekvenser for begge parter. Ofte er det barn involvert, og partene står gjerne overfor en helt ny økonomisk virkelighet.

Et ekteskap kan oppløses etter forutgående separasjon, uten separasjon etter minst to års avbrutt samliv, på bakgrunn av vold eller tvangsekteskap eller fordi ekteskapet ikke lovlig kunne vært inngått. Denne prosessen reguleres av ekteskapsloven. For samboere finnes det ingen slike regler. I motsetning til for ektefeller, finnes det heller ikke noe lovverk som regulerer samboeres fordeling av verdier. Uansett samlivsform kan det oppstå vanskelige situasjoner når forholdet tar slutt.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård bistår ofte i ulike problemstillinger knyttet til skilsmisse og samlivsbrudd. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Bestill en innledende samtale her.

Her kan du lese mer om prosessen rundt det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse.

Kilder til konflikt ved skilsmisse eller samlivsbrudd

Det som gir opphav til flest konflikter er ikke selve oppløsningen av ekteskapet eller samboerforholdet. Realiteten i et slikt brudd er at det skal foretas et økonomisk oppgjør når formuen skal deles. Problemer som kan melde seg er gjerne knyttet til hvem som eier hva, og hvordan verdiene skal verdsettes og fordeles. For eksempel kan eierbrøken i felles bolig ha endret seg med tiden uten at endringen er blitt tinglyst. Andre vanlige konflikttemaer er knyttet til skjevdeling, vederlagskrav, ansvar for gjeld og gjeldsavleggelse.

Den store forskjellen mellom økonomisk oppgjør for ektefeller og samboere er at førstnevnte er bundet av reglene i ekteskapsloven. Samboere tar i utgangspunktet kun med seg det som er deres eget ut av forholdet, men noen samboerpar velger å utforme en skriftlig avtale som fordeler eiendeler – og ved et samlivsbrudd kan det fort oppstå uenigheter om hvordan avtalen skal tolkes.

Du lurer kanskje på hvem som har rett til å overta boligen ved skilsmisse? Les om det i denne artikkelen.

Les også vår artikkel om barnefordeling.

Hva kan vi bistå med?

Vi i Frøysaa & Bjørkgård har bred erfaring med problemstillinger knyttet til skilsmisse og samlivsbrudd. Våre advokater kan bistå blant annet med tjenester innen følgende områder.

Samboeravtaler. Dersom det foreligger en god og gjennomarbeidet samboeravtale, vil det kunne gjøre det praktiske rundt et samlivsbrudd vesentlig enklere. Vi kan hjelpe samboerpar med å sette opp slike avtaler. Videre kan vi bistå med å sørge for at en inngått kontrakt oppfylles etter sitt innhold, slik at kunden får det de har krav på.

Ektepakt. Særeie mellom ektefeller etableres normalt i form av en ektepakt. Vi har lang erfaring med å bistå i opprettelse og endring av ektepakt.

Forhandlinger og megling. Der det er uenighet om fordelingen som ikke løses av lov eller avtale, kan forhandlinger eller megling mellom partene være eneste vei til en varig løsning. Vi har bistått en lang rekke klienter med å komme til enighet om en endelig fordeling som begge kan leve med.

Skjevdeling og forloddskrav. Vi har meget god kompetanse i reglene og forutsetningene for å kreve skjevdeling. Vi bistår våre klienter med alle typer problemstillinger knyttet til dette vanskelige temaet.

Gjeldsavleggelse. Både ektefeller og samboere har ofte pådratt seg gjeld gjennom et langt samliv. Dette kan by på problemer ved deling av boet. Vi kan bistå med å fastlegge hvem som har adgang til å trekke fra hva slags gjeld på sin del av fellesmidlene.

Rett til felles bolig og fritidseiendom ved samlivsbrudd. Et vesentlig spørsmål ved samlivsbrudd er ofte hvem som skal overta den felles boligen eller den felles hytta. Vi har kontroll på hvilke regler som gjelder og hvilke muligheter som finnes.

Fordeling av innbo og løsøre ved samlivsbrudd. Våre advokater har svært bred kompetanse innen fordeling av innbo og løsøre.

Bistand med offentlig skifte og rettsprosesser. Våre erfarne prosedyreadvokater kan bistå klienter dersom det ikke oppnås enighet og en løsning må søkes gjennom enten offentlig skifte eller de alminnelige domstolene.

Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!