Endringer i eierseksjonsloven i 2020

Endringer-i-eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven § 23 forbyr kjøp eller erverv av mer enn to boligseksjoner i samme sameie. I praksis har profesjonelle aktører likevel forsøkt å omgå forbudet ved såkalt indirekte erverv. Indirekte erverv skjer blant annet ved at flere selskaper i samme konsern anskaffer hver sine boligseksjoner, eller ved å foreta kjøp og salg av aksjer i selskaper som eier flere boligseksjoner. Et annet type tilfelle er nærstående som overdrar eierseksjoner seg imellom, slik at de indirekte blir eier av flere enn to seksjoner. 

For å hindre omgåelse av ervervsbegrensningen har Stortinget vedtatt at det fra 2020 skal gjelde ytterligere begrensninger i muligheten for å omgå forbudet mot å erverve mer enn to leiligheter i samme eierseksjonssameie. Eierseksjonsloven § 23 viser i andre ledd nå til aksjelovens definisjon av nærstående og aksjelovens definisjon av konsern. En privatperson eller et selskap vil derfor ikke lenger kunne erverve mer enn to boligseksjoner ved bruk av andre selskap, datterselskap eller nærstående. Også erverv av aksjer eller aksjeandeler i et selskap som eier boligseksjoner vil rammes av forbudet.

Myndighetene bidrar på denne måten til å begrense prisveksten i eierseksjonsmarkedet ytterligere. Regelen håndheves ved at Statens kartverk nå har hjemmel for å nekte tinglysning av erverv som er i strid med begrensningen. Kartverket vil ikke ha mulighet til å foreta inngående prøving av indirekte eierskap. Dette må initieres av styret i sameiene. Styret har hjemmel i eierseksjonsloven til å kreve rettslig prøving av indirekte eierskap.

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett !