Digitalisering av arveoppgjør?

technology, tablet, digital tablet-792180.jpg

Det er vondt å miste en man er glad i og midt i sorgen er det mange praktiske spørsmål det må ta stilling til. De fleste av oss vet ikke hvor vi skal begynne, og det hele kan virke overveldende. Mange etterlatte er overrasket over alle skjemaene som må ordnes i etterkant av et dødsfall. Selv om det kan virke unødvendig og tungt å ta fatt er det viktig å komme i gang så snart som mulig.  Bankforholdet til avdøde blir for eksempel sperret så å si med en gang melding om dødsfall tikker inn, hvilket blant annet betyr

 • Avdødes kontoer sperres for uttak. Dette gjelder også for personer som har hatt disposisjonsrett.
 • Nettbank, Avtalegiro og eFaktura slettes
 • Alle debet- og kredittkort som er knyttet til avdødes kontoer blir sperret automatisk
 • Faste trekk til boliglån i banken vil fortsette selv om konto er sperret

Særlig vanskelig kan dette bli hvis det i en barnefamilie er hovedforsørgeren som brått og uventet faller fra, men ikke bare da. I den senere tiden har det vært flere avisartikler og kronikker om hvordan byråkratiet tar grep når man mister en nærstående.

Dette kan ha praktiske konsekvenser for gjennomføringen av hverdagslivet. I Sverige og Danmark har man en såkalt etterlatteguide. Arbeidet med det, og  Hvordan skal storsamfunnet møte etterlatte? (aftenposten.no)har også startet i Norge. Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, domstolene, finansnæringen, Skatteetaten, Kartverket og Statens vegvesen samarbeider om å forenkle skifteprosessen etter dødsfall – gjennom digitalisering og deling av data mellom de ulike aktørene– «Altinn Dødsbo». Et av de første prosjektene er å finne digitale løsninger for det økonomiske oppgjøret etter dødsfall, se her Skal gjøre oppgavene for de etterlatte enklere | Digdir Dette arbeidet begynte i juni 2020. Målet er å ha et opplegg klart til test i første kvartal 2023.

Dette er et prosjekt som er svært velkomment, ikke bare for de etterlatte, men også for oss som jobber med disse spørsmålene i det daglige.  I vårt møte med de etterlatte kan innføringen av en løsning som nevnt ovenfor, gjøre at vi kan konsentrere oss mer om de vanskelige spørsmålene som det er viktig å ta stilling til som blant annet

 1. Uskiftet bo eller skifte av dødsboet?
 2. Forholdet til avdødes særkullsbarn
 3. Sammensatt skifte
 4. Skjevdeling i arveoppgjør
 5. Gjenlevendes disposisjonsrett i uskiftet bo- rådighetsbegrensninger
 6. Forsikringsutbetalinger
 7. Tidsfrister ved arveoppgjør
 8. Hva hvis det finnes flere testamenter
 9. Tidsfrister ved arveoppgjør
 10. Sammensatt skifte

Se mer her Fordeling av arv – slik unngår du konflikt – (fbadvokat.no)

En ordning om Altinn Dødbo er imidlertid ikke på plass før om noen år, og inntil da kan det være smart å ta kontakt med oss for råd og veiledning, både med hjelp til utfylling av skjemaer og for en planlegging av hvordan arveoppgjøret kan og bør gjennomføres i forhold til de mange vanskelige spørsmålene og vurderingene som må gjøres.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS er tett på kompetansen. Har du spørsmål knyttet til arveoppgjør og tolkning av testament, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – alltid tett på!