Digitale møter i borettslag og sameier og forslag om gratis eiendomsdata

05_06_18-Arv

Regjeringen vil legge til rette for digital gjennomføring av generalforsamling og årsmøter i borettslag og eierseksjonssameier

I dag gjelder det et absolutt krav om fysisk oppmøte for å gjennomføre generalforsamling og årsmøter. Regjeringen har nå sendt ut forslag som åpner for digital gjennomføring. Etter forslaget er det opp til styret å vurdere hvordan generalforsamling og årsmøter skal gjennomføres. Hensyn som må vurderes er blant annet hvilke saker som står på dagsorden, hva beboerne selv ønsker og hva beboerne har mulighet til.

Av hensyn til beboerne gir ikke forslaget styret alene myndighet til å bestemme hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Høringsnotatet fra regjeringen legger derfor opp til at minst to seksjonseiere, eller andelseiere, som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve at møter gjennomføres med fysisk oppmøte, selv om styret ønsker digital gjennomføring.

Regjeringen har også foreslått å lempe på lovens krav om at styret må ha forhåndssamtykke fra andelseierne for å sende meldinger på e-post.

Med tanke på hvordan COVID-19 påvirker samfunnet og muligheten til å gjennomføre fysiske møter anbefaler vi alle som er styremedlemmer i boligselskaper å holde seg oppdatert på situasjonen. Du finner regjeringens forslag og mer informasjon her.

Regjeringen foreslår at eiendomsdata fra grunnboken og matrikkelen skal bli gratis

Informasjon om eiendom finnes i grunnboken og matrikkelen (de offisielle eiendomsregistrene i Norge).
Eiendomsdata omfatter blant annet informasjon om hvem som er hjemmelshaver til en eiendom, pengeheftelser, bruksretter og eiendomsgrenser. Informasjonen er nyttig både for private og næringsdrivende som har interesser og verdier i fast eiendom.

Slik situasjonen er i dag må man betale for å få utlevert mye av den informasjonen som finnes i grunnboken og matrikkelen. For å støtte opp om virksomheters mulighet til verdiskapning og innovasjon har regjeringen foreslått å gjøre informasjonen i eiendomsregistrene gratis. Du finner regjeringens forslag og mer informasjon her.