Designrettigheter – Hvordan sikre verdiens immaterielle verdier – Del IV

FB_foto_14-kopi-1-scaled

Hva er en designregistrering?

En designregistrering beskytter en form og/eller utseende av en vare eller en del av en vare. Designregistrering gis til produkter som er nye og har individuell karakter. Det første er et krav om at identiske designer ikke må finnes fra før. Det siste er et krav om at helhetsinntrykket designen etterlater hos den informerte bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket til en annen design som var allment tilgjengelig på inngivelsesdagen. Det må være en tydelig forskjell mellom de to designene. 

Ved vurderingen av individuell karakter må det tas hensyn til om designeren hadde større eller mindre valgfrihet ved utformingen. Der valgfriheten er stor, stilles det større krav til forskjellen mellom de to designene.

Hvor lenge gjelder en designregistrering?

Designregistreringer gjelder i 5 år og kan deretter fornyes fire ganger, slik at maksimal samlet vernetid er 25 år.

Designrettigheter og produkter

I likhet med varemerker registreres designer for ulike produktgrupper, men for designer gjelder kravet om individuell karakter også i forhold til designer fra andre produktgrupper, for eksempel slik at en badestamp formet som en tekopp kan bli ansett for å mangle individuell karakter i forhold til en tidligere kjent tekoppdesign. 

I tillegg til det opplagte vernet for produkters utseende (så som en kopp, en vase, et dørhåndtak, en motordel, en pensel eller en skosåle), kan en designregistrering gi beskyttelse for utseendet til en virksomhets hjemmeside. Også her kan hele eller deler av nettsiden(e) gis vern. Det samme gjelder for apper og appsymboler. Denne muligheten kan bidra til å gi virksomheten et kjærkomment albuerom i forhold til innpåslitne konkurrenter. 

Formalitetskontroll

Når Patentstyret får inn en søknad om designregistrering, foretas en formalitetskontroll. Det foretas imidlertid ikke noen granskende vurdering av nyhet og individuell karakter. Det innebærer at designregistreringens gyldighet og verneområde kan være usikker. En meddelt designregistrering kan med andre ord vise seg å være verdiløs fordi den ved nærmere ettersyn viser seg å mangle nyhet og/eller individuell karakter i forhold til andre produkter som allerede finnes i markedet. Registreringen kan da kreves kjent ugyldig og slettet.

Denne usikkerheten er likevel ikke til hinder for at en gyldig designregistrering kan være av stor verdi for virksomheten. For det første fungerer registreringen som et avskrekkingsmiddel – kopilystne konkurrenter tenker seg gjerne om en gang til når originalproduktet bærer merkelappen «designbeskyttet». I dette ligger også erkjennelsen av at kopisten får en lengre vei å gå dersom han først må forsøke å ugyldiggjøre en registrering. 

Et viktig poeng er at en designbeskyttelse kan gi store fordeler i en tvistesituasjon overfor en produsent av kopiprodukter. Dette er fordi bevistemaet blir enklere – man trenger ikke føre bevis for en markedsposisjon dersom man har en gyldig registrering. 

Dette siste kommer jeg tilbake til i del V, som tar for seg markedsføringslovens etterligningsvern

Frøysaa & Bjørkgård har unik spisskompetanse på designrett og designregistrering og kan bistå våre klienter med alle aspekter knyttet til etablering, forvaltning og håndhevelse av designrettigheter. 

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – Alltid tett på!