Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvar – ikke solidaransvar og automatikk, men forutsetter at samtlige vilkår for erstatningsansvar er oppfylt   1. Aktualitet Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Mange styreansvarssaker kommer i kjølvannet av...
Endringer i eierseksjonsloven i 2020

Endringer i eierseksjonsloven i 2020

Eierseksjonsloven § 23 forbyr kjøp eller erverv av mer enn to boligseksjoner i samme sameie. I praksis har profesjonelle aktører likevel forsøkt å omgå forbudet ved såkalt indirekte erverv. Indirekte erverv skjer blant annet ved at flere selskaper i samme konsern...
Ny krisepakke fra regjeringen

Ny krisepakke fra regjeringen

Fredag 27. mars 2020 la regjeringen frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe de økonomiske virkningene av smittevernstiltakene mot koronaviruset. Det er nå registrert over 335 000 arbeidsledige, hvorav 276 000 er permitterte. Dette er den høyeste...
Tiltakspakke for Viken

Tiltakspakke for Viken

Den 23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første tiltakspakken for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Tiltakene er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken....