);
Tvangsfravikelse

Tvangsfravikelse

Når og hvordan kan utleier kaste ut leietaker? Kan seksjonseiere og andelshavere kastes ut fra egen bolig? Av advokatfullmektig Ingrid Helene Ramfjord, Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS Når kan utleier kaste ut leietaker? Kan sameie eller borettslag kaste ut...
Boligkjøp – Vesentlighetsvilkåret

Boligkjøp – Vesentlighetsvilkåret

Her skal vi ta en nærmere titt på vesentlighetsvilkåret som kommer frem i avhendingslovens § 3-9 andre punktum. Her skal vi ta en nærmere titt på vesentlighetsvilkåret som kommer frem i avhendingslovens § 3-9 andre punktum. Det er ikke sjeldent at det reklameres på...
Hva er et depositum?

Hva er et depositum?

Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum. Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum. Kort fortalt er et depositum et pengebeløp leietaker skal deponere til sikkerhet for “skyldig leie, skader...
Selgers opplysningssvikt

Selgers opplysningssvikt

Avhendingsloven § 3-7 tar for seg tilbakeholdte opplysninger. Med dette menes at selger visste om opplysningen, uten å nevne den. Avhendingsloven § 3-7 tar for seg tilbakeholdte opplysninger. Med dette menes at selger visste om opplysningen, uten å nevne den. Dette...