Tomtefeste

Tomtefeste

Ny Høyesterettpraksis om avvikling av festeforhold   Tomtefeste er et rettsområde som typisk reiser kompliserte juridiske spørsmål. Forbered deg godt når du som bortfester eller fester skal inngå festekontrakt. Vi skal hjelpe deg til lettere å forstå noen av...
Utlegg i fast eiendom

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav? Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er et helt grunnleggende verktøy i tvangsinndrivelsen. Utlegg eller utleggspant innebærer at den som...
Utleiers plikter

Utleiers plikter

Dette må du huske på når du skal leie ut en bolig Mange leier ut bolig i dag uten nødvendigvis å sette seg inn i hva utleiers plikter ogansvarsområder faktisk innebærer. Et vellykket og mest mulig problemfritt utleieforholdforutsetter gjerne at begge parter, både...