);
Arv

Arv

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå var det 22.537 par som giftet seg i 2016. I dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå var det 22.537 par som giftet...