Bli kjent med Jonas Alexander Andersen

Tettere på…

Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Jonas Alexander Andersen. Jonas ble en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård i 2019 og jobber med saker innenfor fagområdene ´Fast eiendom´ og ´Næringsliv´.

Hva er det mest spennende med å være advokatfullmektig?
Som advokatfullmektig i Frøysaa & Bjørkgård får jeg arbeide med et variert og utfordrende sett oppgaver. Jeg er tett på klientene, og fikk tidlig ansvar for egne saker og klienthåndtering. Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård har høye standarder og det er alltid noe å strekke seg etter. Kombinert med god faglig oppfølging gjør dette at hver dag er lærerik og byr på nye opplevelser. Jeg føler meg privilegert som får arbeide i et så sterkt faglig og godt sosialt miljø.

Hva gjør du i løpet av en normal arbeidsdag – og er det mye jobb?
Hverdagen som advokatfullmektig er unektelig ikke en 8-16 jobb, men å få lov til å arbeide med noe som engasjerer og utfordrer får dagene til å fly unna. I Frøysaa & Bjørkgård er det forventet at alle bidrar med sin del, men jeg har aldri følt på noe press til å arbeide mye. Arbeidsdagene er sjeldent like, og jeg får arbeide med alle sider av advokatfaget. I Frøysaa & Bjørkgård er det gode muligheter for å få tidlig prosedyreerfaring, og jeg har allerede en sak som venter på å berammes. Jeg har egne klientmøter og bistår klienter i alle sider av saken.

Hvilke rettsområder jobber du mest med?
Min juridiske lidenskap er fast eiendom, og er det rettsområdet jeg arbeider mest med. I tillegg arbeider jeg med forretningsjuridisk temaer.

Hvordan drar du nytte av erfaring fra tidligere arbeidsgiver?
Praktisk erfaring med grunnerverv, klassiske tingsrettslige spørsmål, plan- og bygningsrett, matrikkellova og Kartverkets rutiner, konsesjon, reguleringsplaner- og arbeid, infrastruktur, eiendomsutvikling, tomtefeste og forholdet til offentlige planmyndigheter fra en av landets største grunneiere kommer godt med når klienten trenger bistand og rådgivning knyttet til fast eiendom. I tillegg har mitt tidligere arbeid i grunneierrollen gitt meg kommersiell innsikt og evnen til å se klientens helhetlige behov, også ut over det rent juridiske.

Lykke til videre.
“Takk for praten, Jonas – det var fint å bli mer kjent og komme litt tettere innpå deg. Vi ønsker deg lykke til med saken som venter på å berammes. Vi i Frøysaa & Bjørkgård gleder oss over å ha deg i teamet.”

Vår kompetanse er verdi for deg – ta kontakt med en av våre advokater for å høre om hvordan vi kan hjelpe deg i din situasjon.

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård – Alltid tett på – også kollegaene!

Jonas Alexander Andersen

Advokatfullmektig

+47 459 73 638
 ja@fbadvokat.no

Ta kontakt med oss

Hos oss er vi tett på klienten, kompetansen og regionen. Vi hjelper deg med alt fra små og store problemer. Ta kontakt med oss for en uformell prat.

 

Ta kontakt med oss, det koster ingenting.