Bærum Næringsråd

Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård er medlem i Bærum Næringsråd og støtter deres arbeid for bærekraftig næringsliv i regionen.

Næringslivsdagen 2019

Mange styremedlemmer i borettslag og sameier vil på et tidspunkt ønske seg en juridisk avklaring. De fleste slike saker kan avklares i løpet av en samtale.

Takk til alle som bidro aktivt.
Vi gir en støtte til Bærum Næringsråd sitt arbeid for å bidra til et bærekraftig næringsliv i regionen.

Vi vet at Bærum Næringsråd har begrensede ressurser og at det viktige arbeidet i stor grad blir finansiert prosjektbasert. Vi ønsker at Bærum Næringsråd skal få ytterligere midler øremerket til deres arbeid for bærekraftig næringsliv i regionen.

For hver deltaker på konferansen som registrerte seg på kontaktskjemaet hos oss, gir vi et økonomisk bidrag til Bærum Næringsråds arbeid for bærekraft.

Mange bekker små… – ble til kr 5.350,-

Takk for ditt bidrag.
Hilsen Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård

FRØYSAA & BJØRKGÅRD

Vi har lokal forankring og kjenner nærmiljøet best. Som medlem av Bærum Næringsråd er vi en del av et verdifullt lokalt nettverk som skaper vekst i regionen og vi får mange gode relasjoner.