Opphavsrett, markedsføringslovens etterligningsvern, forretningshemmeligheter og håndhevelse av rettigheter – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del V

Under dette punktet skal vi behandle enkelte av de uregistrerbare immaterielle rettighetene, nærmere bestemt opphavsrett, markedsføringslovens etterligningsvern og markedsføringslovens vern av forretningshemmeligheter. Den norske markedsføringsloven er et smidig og anvendelig verktøy som gjerne anvendes i …

Les merOpphavsrett, markedsføringslovens etterligningsvern, forretningshemmeligheter og håndhevelse av rettigheter – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del V

Hytte på fjellet med snødekte fjell i bakgrunnen.

Har testator anledning til å begrense arvingens disposisjonsrett over arvede midler?

Eidsivating lagmannsrett har nylig avsagt en interessant avgjørelse som gjaldt spørsmålet om hvorvidt bestemmelser inntatt i et testament setter begrensinger for gjenlevendes samboer råderett. Gjenlevende og avdøde hadde ingen felles barn, men gjenlevende hadde tre …

Les merHar testator anledning til å begrense arvingens disposisjonsrett over arvede midler?