Ervervet eiendom for år siden uten å tinglyse?

Når en skyldner ikke kan gjøre opp for seg kan kreditorene ta beslag i formuesgoder som tilhører skyldneren. For fast eiendom betyr dette den eiendomsrett som fremgår av grunnboken. Dette gjelder selv om det ikke er tvil om hvem som faktisk eier eiendommen, så lenge den reelle eieren ikke har tinglyst sitt eierskap.

Får du betalt fra kunder med økonomiske utfordringer?

I den senere tid har vi lest mange steder at man mener at Norge har kommet seg igjennom koronakrisen og at økonomien er friskmeldt. Likevel er det mange bedrifter særlig i SMB-segmentet som vil ha utfordringer også fremover med likviditet og egenkapital. Det er derfor fortsatt forventet at vi ikke kan utelukke en konkursbølge.

Arveoppgjør

Sammensatt skifte

Når den ene ektefellen går bort, skal det foretas en fordeling av det avdøde etterlater seg mellom avdødes arvinger. Denne fordelingen kalles et «sammensatt skifte». Gjenlevende ektefelle har som utgangspunkt rett til å utsette denne fordelingen. Det er dette som kalles «uskifte».

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse - et bilde tatt fra et advokatkontor hvor man kan skimte to uklare mennesker i bakgrunnen.

Økonomiske utfordringer – hvordan håndtere tap av egenkapital?

Aksjeloven setter krav til styret og hvordan det skal arbeide for forvaltning, tilsyn og kontroll i aksjeselskapet. Det er helt grunnleggende ansvar for styret å sikre at selskapets økonomi er tilstrekkelig god og dermed ha en sterk ryggrad; tilpasset selskapets virksomhet, aktiviteter, kontraktsforpliktelser, omfang og risiko. Aksjeloven stiller derfor som et minimumskrav at egenkapitalen skal være forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Styreansvar

Det har ikke manglet på fokus på styremedlemmenes personlige erstatningsansvar i aksjeselskaper de senere årene. Vi har også publisert flere artikler om dette. Vi erfarer likevel at det blant mange aktører, også advokater, er en …

Les merStyreansvar