Opphavsrett, markedsføringslovens etterligningsvern, forretningshemmeligheter og håndhevelse av rettigheter – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del V

Under dette punktet skal vi behandle enkelte av de uregistrerbare immaterielle rettighetene, nærmere bestemt opphavsrett, markedsføringslovens etterligningsvern og markedsføringslovens vern av forretningshemmeligheter. Den norske markedsføringsloven er et smidig og anvendelig verktøy som gjerne anvendes i …

Les merOpphavsrett, markedsføringslovens etterligningsvern, forretningshemmeligheter og håndhevelse av rettigheter – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del V

Patentbeskyttelse – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del II

Hva er patentbeskyttelse? Patentbeskyttelse gis til oppfinnelser som løser et teknisk problem. (Det er altså ingenting som heter «patent på varemerke»!) Vilkårene for registrering er at oppfinnelsen skal være ny på søknadstidspunktet (nyhetskravet) og i …

Les merPatentbeskyttelse – Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier – Del II