Uenighet i offentlig skifte – er kravet tapt hvis man ikke reiser søksmål innen frist satt av tingretten i medhold av skifteloven § 31?

Når et dødsbo skiftes offentlig, følger det en rekke regler for hvordan skiftet skal gjennomføres. I de tilfeller det oppstår uenigheter mellom arvingene, som bobestyrer ikke klarer å få arvingene til å enes om, skal …

Les merUenighet i offentlig skifte – er kravet tapt hvis man ikke reiser søksmål innen frist satt av tingretten i medhold av skifteloven § 31?