Hytte på fjellet med snødekte fjell i bakgrunnen.

Har testator anledning til å begrense arvingens disposisjonsrett over arvede midler?

Eidsivating lagmannsrett har nylig avsagt en interessant avgjørelse som gjaldt spørsmålet om hvorvidt bestemmelser inntatt i et testament setter begrensinger for gjenlevendes samboer råderett. Gjenlevende og avdøde hadde ingen felles barn, men gjenlevende hadde tre …

Les merHar testator anledning til å begrense arvingens disposisjonsrett over arvede midler?

Et bilde tatt gjennom et vindu av en mann som blar i noen ark. Foran seg ligger det et sett med briller.

Grunnbeløpet i folketrygden er endret

På grunn av koronasituasjonen ble regulering av folketrygdens grunnbeløp utsatt til høsten 2020. Grunnbeløpet er nå endret til kroner 101 351, og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020. Se mer om grunnbeløpet her: https://fbadvokat.no/regulering-av-folketrygdens-grunnbelop-utsatt-til-hosten-2020-pa-grunn-av-koronapandemien/ For …

Les merGrunnbeløpet i folketrygden er endret

Uenighet i offentlig skifte – er kravet tapt hvis man ikke reiser søksmål innen frist satt av tingretten i medhold av skifteloven § 31?

Når et dødsbo skiftes offentlig, følger det en rekke regler for hvordan skiftet skal gjennomføres. I de tilfeller det oppstår uenigheter mellom arvingene, som bobestyrer ikke klarer å få arvingene til å enes om, skal …

Les merUenighet i offentlig skifte – er kravet tapt hvis man ikke reiser søksmål innen frist satt av tingretten i medhold av skifteloven § 31?