Et bilde tatt gjennom et vindu av en mann som blar i noen ark. Foran seg ligger det et sett med briller.

Grunnbeløpet i folketrygden er endret

På grunn av koronasituasjonen ble regulering av folketrygdens grunnbeløp utsatt til høsten 2020. Grunnbeløpet er nå endret til kroner 101 351, og endringen vil gjelde fra 1. mai 2020. Se mer om grunnbeløpet her: https://fbadvokat.no/regulering-av-folketrygdens-grunnbelop-utsatt-til-hosten-2020-pa-grunn-av-koronapandemien/ For …

Les merGrunnbeløpet i folketrygden er endret

Naturmangfold - Bilde av sykkel ved vannkanten.

Hvordan veier hensynet til naturmangfoldet ved nabotvister om felling av trær, og gjelder dette også ved felling av trær på egen eiendom?

Ny dom fra Asker og Bærum tingrett 11. juni 2020 og dom fra Borgarting lagmannsrett 29.11.19 tydeliggjør rettstilstanden. I en fersk dom fra Asker og Bærum tingrett av 11. juni 2020 gjaldt tvisten felling av …

Les merHvordan veier hensynet til naturmangfoldet ved nabotvister om felling av trær, og gjelder dette også ved felling av trær på egen eiendom?