Asle Skola fra Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård på TV2 Nyhetskanalen

20_FB_Asle_Skola_TV2

TV2 Nyhetskanalen snappet opp e-boken vår; Allemannsretten og ferdsel i strandsonen. Vi gjorde i e-boken rede for friluftsloven fra 1975, og allmennhetens rett til å ferdes og oppholde seg på annen manns eiendom. Loven regulerer den enkeltes rett til å ferdes til fots hvor man vil i utmark, og til å campe så lenge dette skjer for maksimalt to netter, og minimum 150 meter fra bolighus. I sommerhalvåret forbyr friluftsloven både ferdsel og camping i innmark, det vil si i dyrket mark. Siden loven forbyr ferdsel med motorisert kjøretøy både i utmark og innmark, må camping med bobil eller campingvogn foregå langs bilveg.

Allmennhetens store innrykk i den norske fjellheimen denne sommeren har utløst en opphetet debatt om utøvelsen av ferdselsretten i utmark, mellom sauebonde Marianne Dolpen fra Rennebu og Høyre-politiker Hanne Alstrup Velure. For å oppklare rettstilstanden på dette området inviterte TV2 Nyhetskanalen vår Asle Skola til debatten i studio på TV2 Nyhetsmorgen. Asle svarte under direktesendingen på spørsmål om hva det er som er så lett å misforstå med allemannsretten, og redegjorde for grensene for ferdsel og retten til å oppholde seg i innmark og i utmark. Han svarte også på spørsmål om allemannsretten er spesielt utfordrende i Norge hvor vi har så mye natur, og hvor folk flest er glad i ferdsel i naturen. Asle gjorde rede for bestemmelsen om ferdselskultur som sier at den som ferdes i naturen skal vise hensyn til grunneier og fare varsomt frem med tanke på dyr og vegetasjon. Han gjorde også rede for reglene for båndtvang og forbudet mot å tenne bål i sommerhalvåret. Reportasjen gikk i slynge i løpet av lørdagen, og finnes tilgjengelig på Sumo TV2 Nyhetskanalen fra 25. juli.

Kommunene tildeles myndighet til å gi lokale ferdselsregler i medhold av friluftsloven

Regjeringen endrer friluftsloven og delegerer myndighet til kommunene til å gi lokale ferdselsregler.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringar-i-friluftslova-om-lokale-ferdselsreglar/id2714962/