Asker og Bærum tingrett har blitt Ringerike, Asker og Bærum tingrett

Picture

Vår lokale domstol i Sandvika sendte i april ut brev til advokatene i regionen med nyheten om at Asker og Bærum tingrett og Ringerike tingrett ble slått sammen til én felles domstol med virkning fra 23.04.2021. 

Fortatt skal tinghusene i både Hønefoss og Sandvika bestå, og sakene skal i utgangspunktet behandles ved det rettsstedet der de hører hjemme geografisk.

Vi fortsetter å opprettholde vår gode relasjon med tingretten i Sandvika. Vi ser frem til de fordeler sammenslåingen vil ha for rettspleien fremover, fortsatt med solid og viktig lokal forankring og tilgjengelighet for publikum.