);

Mange opplever arveplanlegging som et vanskelig tema. Advokat Magnus Frøysaa anbefaler i denne artikkelen at familien snakker sammen om disse utfordringene. På denne måten kan man oppnå bedre løsninger og forebygge fremtidige familiekonflikter. “Hvert generasjonsskifte og arveoppgjør
må vurderes individuelt, og man må finne den løsningen som er «riktig» for seg.” skriver Frøysaa.

I Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård arbeider vi tett på våre klienter for å finne de beste løsningene for hver enkelt familie. Våre advokater har de nødvendige menneskelige egenskapene til å lytte og forstå klientens situasjon. Samtidig har de fagkompetansen og erfaringen som skal til for å gi gode råd i alle livets faser.