Utarbeide vedtekter

utarbeide vedtekter

Vedtekter – trenger du dem, og hva skal de inneholde?

Vedtektene er et av de fremste hjelpemidlene for å sikre at virksomhetens formål ivaretas. De kan virkelig sies å være virksomhetens «grunnlov». Derfor er det viktig at vedtektene utarbeides i tråd med både lovgivningen og selskapets interesser!

Upresise eller ufullstendige vedtekter virker mot sin hensikt

Vi i advokatfirmaet Frøy hjelper deg gjerne med å utforme vedtekter som fungerer som et verktøy for å sikre selskapets interesser. Hos oss kan du få en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Når oppretter og endrer man vedtektene?

Vedtektene er ofte dynamiske, og endres i takt med virksomhetens utvikling. Det bør utarbeides noen vedtekter allerede når virksomheten stiftes, men de første vedtektene kan gjerne være formulert ganske enkelt.

Etter hvert som selskapet driftes og endringer skjer, blir vedtektene mer innholdsrike. Endringer i vedtekter kan for eksempel skje dersom det kommer nye bestemmelser fra selskapets øverste myndighet, som generalforsamlingen eller årsmøtet for et sameie.

Vedtektsendring

En annen situasjon som krever vedtektsendring er ved endring av selskapets aksjeklasser. Et typisk tilfelle der dette er aktuelt er ved generasjonsskifte i et familieselskap, altså når neste generasjon skal arve eller overta driften av selskapet, og A- og B-aksjer opprettes.

Dette skal vedtektene inneholde

Vedtekter må utarbeides i tråd med gjeldende lovgivning. Har man ikke med det som loven stiller krav om, er konsekvensen at virksomheten ikke blir registrert!

Ut over det som er lovpålagt, står virksomheten fritt til å forme vedtektenes innhold. Vi vil riktignok presisere viktigheten av at vedtektene skal fungere som et godt verktøy for virksomheten, og at innholdet bør reflektere dette.

Eksempler på områder som kan inkluderes i vedtektene er presiseringer om organisasjonsstruktur, valg av styre og andre rettigheter – for eksempel forkjøpsrett.

Frøy har bred erfaring med utarbeidelse av vedtekter, og vet hvilke vedtekter som er hensiktsmessige for ulike virksomheter. Vi bistår blant annet selskaper, organisasjoner, sameier, foreninger og borettslag.

Har du spørsmål eller ønsker hjelp til utarbeidelse av vedtekter? Våre erfarne advokater står klare til å bistå deg. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt