Uskiftet bo

uskiftet bo

Hva betyr det å sitte i uskiftet bo?

Å sitte i uskiftet bo betyr kort og litt upresist sagt at gjennomføringen av arveoppgjøret ved førstavdødes død utsettes. Når ektefellen eller samboeren dør, skal arvingen til denne, som f.eks avdødes barn, etter hovedregelen få utbetalt sin arv. Hvis gjenlevende ektefelle velger å sitte i uskiftet bo utsettes arveoppgjøret. Barna til førstavdøde og andre arvinger mottar ikke arven før lengstlevende dør, eller velger å skifte.

Hvem kan sitte i uskiftet bo?

Det er kun ektefeller og samboere som kan kreve å sitte i uskiftet bo. Hvis lovens vilkår er oppfylt har gjenlevende ektefelle eller samboer en rett til å sitte i uskiftet bo.

Ektefeller

Ektefeller med felles barn kan sitte i uskiftet bo. Hvis man skal sitte i uskiftet bo med ektefelles særkullsbarn, må særkullsbarna samtykke i dette. Særkullsbarna kan gi samtykke på forhånd. Særkullsbarna kan sette vilkår for å gi samtykke, som f.eks at det skal skiftes hvis gjenlevende flytter på sykehjem.

For ektefeller er hovedregelen at alle verdiene til avdøde inngår i uskifteboet, det betyr også f.eks at avdødes bankinnskudd og fast eiendom inngår i uskifteboet. Gjenlevende beholder rådigheten over avdødes midler, og kan leve tilnærmet som før, dog med noen begrensinger ( se mer nedenfor).

Man kan i utgangspunktet bare sitte i uskiftet bo med verdier som er felleseie. Hvis avdøde har fullt særeie, eller enkelte gjenstander er særeie, kan man ikke sitte i uskiftet bo med disse gjenstandene. Hvis f.eks en hytte er særeie, må hytta fordeles mellom arvingene til førstavdøde, og gjenlevende kan sitte i uskiftet bo med resten av avdødes verdier. Det er mulig å gjøre unntak for dette i ektepakt.

Samboere

Den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med arvelater, har rett til å sitte i uskiftet bo med følgende eiendeler:

  • Felles bolig og innbo
  • Bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk for samboerne.

Samboeren kan på samme måte overta også andre eiendeler uskiftet hvis det er fastsatt i testament eller arvingene samtykker.

Hovedregelen er samboere bare kan sitte i uskiftet bo med felles barn. Samboere har imidlertid rett til uskifte med arvelaterens særskilte livsarving bare hvis denne arvingen samtykker.

Hva skal til for å sitte i uskiftet bo?

Hvis man har rett til å sitte i uskiftet bo, må man melde fra til den lokale tingretten innen 60 dager etter at ektefellen eller samboeren dør. Da må man velge privat skifte.

Hvor lenge varer uskiftet bo?

En ektefelle eller samboer kan som hovedregelen sitte i uskiftet bo til ektefellen eller samboeren dør. Gjenlevende kan imidlertid velge å skifte boet på et hvilket som helst tidspunkt, og da må arven fordeles slik at førstavdødes arvinger mottar arven sin. Hvis gjenlevende velger å skifte boet mens han/hun lever, mottar gjenlevende arv etter førstavdøde.

Hvis gjenlevende gifter seg igjen, bortfaller retten til å sitte i uskiftet bo. Det ville blitt komplisert og umulig å skille disse verdiene fra verdiene som gjenlevende skaper med den nye ektefellen.

Retten til å sitte i uskiftet bo bortfaller også hvis gjenlevende har hatt en samboer i minst to år eller hvis gjenlevende har, har hatt eller venter barn med den nye samboeren.

Fordeler og ulemper ved å sitte i uskiftet bo

Det er både fordeler og ulemper ved å sitte i uskiftet bo for ektefeller. Nedenfor omtales noen av disse:

Fordeler ved å sitte i uskiftet bo

Fordelen er at man kan utsette arveoppgjøret etter førstavdøde, og at man kan leve omtrent som tidligere. Man beholder rådigheten over avdødes midler. Det står i loven at den lengstlevende ektefellen rår i levende live som en eier over alt som hører til uskifteformuen.

Ulemper ved å sitte i uskiftet bo

Ulempen er at man ikke er helt fri til gjøre som man vil. Den lengstlevende kan ikke gi gaver som står i misforhold til boet i uskifte boet. Dette gjelder også gavesalg.

Alle verdiene man får etter at man har sittet i uskiftet bo inngår i arveoppgjøret. Det betyr f.eks at forsikringsutbetalinger man mottar i forbindelse med ektefellens død inngår i uskifteboet, og at førstavdødes arvinger får en del av dette ved senere skifte.

Man overtar ansvar for å betale avdødes gjeld dersom man sitter i uskiftet bo.

Hvis man velger å sitte i uskiftet bo, taper man retten til såkalt skjevdeling. Skjevdeling betyr at man kan holde verdier man hadde med seg inn i ekteskapet, eller verdier man har mottatt i arv eller gave under ekteskapet, utenfor likedelingen. Hovedregelen er at alle verdier deles likt mellom førstavdøde og lengstlevende når det skiftes. Hvis man har arvet en hytte og den kunne kreves skjevdelt, taper man retten til å skjevdele hytta hvis man velger å sitte i uskiftet bo.

Det kan derfor være fornuftig å få bistand fra advokat når man skal ta stilling til om man ønsker å sitte i uskiftet bo fordi beslutningen kan få store negative konsekvenser.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Elisabeth Lein

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt