Skifte og uskifte

skifte og uskifte

Skifte og uskifte – slik fungerer det

Ved skilsmisse, separasjon eller død skal ektefellenes eller samboernes fellesformue skiftes. Skifte betyr deling, og ved skifte skal det foretas en økonomisk og gjenstandsmessig deling mellom de involverte partene. Ved dødsfall er det riktignok også en mulighet å sitte i uskiftet bo, hvilket medfører egne regler og begrensninger.

Fremgangsmåten ved skifte og uskifte

Fremgangsmåten ved skifte og uskifte reguleres av både arveloven og ekteskapsloven, men utgangspunktet er at det hersker avtalefrihet om oppgjøret mellom partene. Det er dermed stor variasjon i hvordan dette utspiller seg.

Dette er et omfattende fagområde å sette seg inn i, og vi i advokatfirmaet Frøy hjelper deg gjerne med spørsmål om skifte og uskifte! Hos oss kan du få en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Regler for skifte og arverett for samboere

For samboere er reglene i utgangspunktet ganske enkle – ved skifte mellom samboere, tar hver av partene med seg sine egne eiendeler ut av samboerskapet.

Ved dødsfall har den gjenlevende samboer begrenset arverett, dersom ikke noe annet er fastsatt i testamentet til avdøde.

Hos oss kan du få en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Skifte ved skilsmisse – Hva og hvordan?

Ved skifte mellom ektefeller, kan man velge mellom to alternativer; privat skifte eller skifte ved en offentlig oppnevnt bostyrer.

Dersom ektefellene kommer til enighet om fordelingen, kan avtalen enkelt nedtegnes i en skifteavtale. Er det uenighet eller tvist mellom partene, vil ekteskapslovens regler ligge til grunnlag for oppgjøret.

Når det gjelder hvordan formuen skal fordeles, sier ekteskapsloven sier at ektefellenes felles formue skal deles likt mellom partene. Særeiemidler, forloddskrav og skjevdelingsmidler kan holdes utenfor deling. Videre kan ektefellenes særgjeld settes til side ved at det gjøres fradrag i den delen av felleseiemidler som skal gå til deling.

Før man forplikter seg til et økonomisk oppgjør, er det altså viktig å ha klarhet i formuesgjenstander, samt verdi og gjeld knyttet til eiendelene. Til sammen kan dette få store utslag!

Hva med uskiftet bo?

Ved en ektefelles død, kan den gjenlevende ektefellen velge å sitte i uskiftet bo. Det betyr at ektefellenes felles formue ikke deles, og at skiftet etter førstavdøde utsettes.

Retten til å sitte i uskifte gjelder riktignok ikke for alle; dette avhenger av hvorvidt den avdøde ektefellen har særkullsbarn, altså barn med en annen enn ektefellen. Finnes det særkullsbarn, må man alltid få samtykke fra disse for at uskifte kan bli aktuelt.

Ved uskifte vil gjenlevende ektefelle få rådighet over den avdødes formue og i stor grad benytte denne som sin egen. Det er riktignok visse begrensninger for hvordan midlene i uskiftet bo kan brukes – og trår man feil, kan avdødes arvinger kreve at den aktuelle disposisjonen omgjøres!

Skifte eller uskifte kan være et vanskelig valg

Å gå inn i en ny livssituasjon kan være utfordrende, og det kan være vanskelig å tenke klart når man skal ta avgjørelser angående skifte. Mens uskiftet bo er en selvfølge for noen, vil det i andre tilfeller være gunstig å foreta et skifte.

Man bør vurdere hva som passer best for den enkelte, for familien og eventuelle andre arvinger. Dette er noe av det vi i Frøy kan hjelpe deg med.

Hva kan vi bistå med?

Frøy bistår privatpersoner med alt av spørsmål innen arv og skifte.

Våre advokater har ekspertkunnskap og kan hjelpe til i alle trinn av prosessen. Sammen med partene vil vi raskt kunne gi en vurdering av hva som er den beste løsningen i det enkelte tilfellet. I spørsmål om økonomisk oppgjør har vi også god erfaring med å opptre som uavhengig part for ektefellene.

I tillegg til juridisk kompetanse, sikrer praktisk erfaring og sterke kommunikasjonsevner at vi finner gode og praktiske løsninger for våre klienter.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Ta kontakt for en innledende samtale

Vil du finne ut av om du i det hele tatt har en sak? Ta kontakt for en innledende samtale.

Artikkelen er skrevet av

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt