Selskapsrett

selskapsrett advokat lokalet

Er selskapsrett viktig for din virksomhet?

Regelverk og rettsregler berører alle sidene ved en virksomhet, og jussen har direkte betydning for dens verdi. Derfor er det viktig å gjøre seg kjent med selskapsrett når man driver virksomhet.

Selskapsrett er et omfattende fagområde. Hvilke temaer som er viktige for din virksomhet, avhenger blant annet av selskapsform og -størrelse.

For eksempel påvirkes mange små og mellomstore bedrifter (SMB) av at de har få eiere som gjerne også er direkte involvert i driften, samtidig som de jobber der.

I mange bedrifter i SMB-segmentet utføres det lite formelt styre- og ledelsesarbeid, nettopp fordi aksjonærene ofte også sitter i styret. Dette kan medføre ulemper, og det er viktig å være klar over dette når man driver en SMB.

Gjennom formelt styrearbeid sikrer man nemlig også fokus på virksomhetens verdidrivere, og forvaltningen av disse. Praktisk anvendelse av aksjelovens bestemmelser om forvaltning, tilsyn og kontroll kan dermed gi et løft for mange virksomheter.

Vi i Frøy vet hvilke temaer som er særlig aktuelle for selskaper, og hvordan man skal forholde seg til disse til enhver tid. Hos oss kan du få en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Hva kan vi bistå med?

Frøy hjelper alle typer virksomheter; fra selskaper i oppstartsfasen til veletablerte selskaper. Vi bistår i alle ledd av virksomheten, i alt fra saker om eierforhold mellom aksjonærer til inndrivelse av pengekrav og kostnadsstyring.

Våre selskapsadvokater hjelper blant annet til med stiftelse og opprettelse av selskaper. Dette inkluderer omdannelse fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap, samt rådgivning om selskapsorganisering. I tillegg bistår vi i endring av aksjekapital, eksempelvis ved kapitalforhøyelse eller gjeldsemisjon.

Avtaleverk for selskaper

Videre utarbeider vi avtaleverk for selskaper, enten på eiersiden eller for driften av selskapet. Våre advokater har bred erfaring med å lage aksjonæravtaler, avtaler mellom aksjonærer og selskapet, kjøp og salg av aksjer, kommersielle avtaler og leverandøravtaler, samt gjennomgang av avtaleverk i selskapet.

Næringslivsadvokatene våre har særlig høy kompetanse innen spørsmål om restrukturering, konkurs og styreansvar, og gir løpende rådgivning til selskapsstyrer.

Våre advokater har kompetanse til å yte rådgivning hele veien. En kombinasjon av kommersielt fokus, situasjonsforståelse og juridiske vurderinger gjør at våre klienter skal sitte igjen med merverdi når de har snakket med oss.

Har du spørsmål om selskapsrett? Ta kontakt for en innledende samtale.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt