Salg av virksomheten

salg av virksomheter

Salg av virksomheter i SMB-segmentet

Når du forbereder en virksomhet for salg, er det en rekke beslutninger som må tas. For det første skal det velges avtaleform basert på hva som er mest gunstig i den aktuelle situasjonen. Videre må virksomheten verdsettes, hvilket handler om å finne riktig markedspris. Det er flere metoder for verdsettelse, avhengig av type virksomhet og selskapets oppbygging. Gjør man disse vurderingene riktig er man på god vei mot en vellykket transaksjon!

Prosessen ved salg av en virksomhet

Hvordan prosessen foregår ved salg av en virksomhet, avhenger av blant annet selskapets størrelse. Vår erfaring er at bedrifter i SMB-segmentet ofte har få interessenter. Det er vanlig at slike virksomheter selges til noen som allerede står selskapet nært, enten det er en eksisterende aksjonærsammensetning, ansatte, konkurrenter, leverandører, kunder eller ulike samarbeidspartnere. I mange tilfeller er det ikke aktuelt å gjennomføre en formell selskapsgjennomgang, due diligence, ved salg av SMB-bedrifter.

Vi i Advokatfirmaet Frøy har bred erfaring med bistand til både kjøper- og selgersiden innen transaksjoner i SMB-segmentet. Hos oss kan du få en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Hva kan vi bistå med?

Frøy bistår i forberedelse av virksomheter for salg, herunder gjennomgang av kontrakter, protokoller, regnskaper og øvrige formaliteter. Videre er vi ressurs i transaksjonsprosesser (herunder ved due diligence), verdivurderinger, forhandlinger, intensjonsavtaler, valg av avtaleform (aksjer eller innmat), oppgjør og gjennomføring.

Advokater har sammensatt erfaring

Våre advokater har sammensatt erfaring fra mange bransjer, og vet hvilke rettslige variabler som det er særlig viktig å ta i betraktning – for eksempel når det gjelder selskapsrettslige forhold, håndtering av forholdet til kontraktsparter, kreditorer og arbeidstakere, formelle forhold mot offentlige myndigheter, skatte- og avgiftsmessige forhold, regnskap, avtaleutforming, oppgjør og ikke minst kommersielle hensyn.

Forretningsjuridisk kompetanse og kommersiell erfaring gjør at vi forstår de underliggende verdiene av drift og substans i selskapet, og hvordan prosessen skal håndteres med ulike parter involvert. Vi vurderer hva som lønner seg i ulike situasjoner og bistår våre klienter med de grundige avveiningene som må gjøres for at en transaksjon skal bli best mulig. Ta kontakt for en uforpliktende samtale med oss.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt