Plan- og bygningssaker

plan- og bygningssaker

Plan- og bygningssaker – må du søke om dispensasjon?

Muligheten til å utvikle en eiendom slik at den øker i verdi eller gir bedre utnyttelse er et høyst aktuelt tema for de fleste bolig- eller hytteeiere, og eiendomsbesittere for øvrig. Enten du har planer om å innrede råkjelleren eller loftet til varig oppholdsrom, bygge på huset, endre fasaden, sette opp terrasse eller garasje, eller fradele en del av eiendommen din, kreves det som regel søknad til offentlige myndigheter for å få tiltaket godkjent.

Advokatfirmaet Frøy har bred erfaring med alle typer plan- og bygningssaker. Vi hjelper deg med søknad om dispensasjon, og bistår både forut for og underveis i søknadsprosessen. Hos oss får du en innledende samtale.

Når trenger man dispensasjon?

Når du skal gjøre noe på eiendommen din, vil du kunne ha behov for å søke om dispensasjon fra bestemmelser i for eksempel plan- og bygningsloven, veglova og jordloven, eller nasjonale, regionale eller kommunale planer. Det vil si at du søker kommunen om fritak fra disse reglene i det enkelte tilfellet. Hvorvidt dette er nødvendig, avhenger riktignok av hvilket tiltak du ønsker å gjøre på eiendommen.

Hvilke lover og regler gjelder?

Å sette seg inn i hvilke lovregler som gjelder og hvilke krav som stilles i kommune- og reguleringsplaner tar tid og er krevende. Vår erfaring er at plan- og bygningssaker som blir igangsatt på eget initiativ ofte ikke inneholder de sentrale forhold søknaden trenger for å bli godkjent.

Det er mange fallgruver som kan gjøre at prosessen blir vanskeligere enn nødvendig, trekker ut i tid, eller at man får planmyndighetene mot seg. Det er det siste du trenger når du ønsker å gjøre en endring på din eiendom!

Hvem skal betale for vedlikehold og utbedring av privat vei? Det kan du lese om i denne artikkelen.

Hva kan vi bistå med?

Våre advokater har bred erfaring med å bistå i plan- og bygningssaker. En stor del av våre tjenester for eiendomsbesittere involverer bistand forut for og underveis i søknadsprosessen. Det er viktig å finne riktig inngang og få belyst de sentrale reglene som gjelder i søknadsprosessen.

På den måten sørger vi for at behandling av søknaden hos kommunen og de regionale og statlige myndighetene skjer på riktig grunnlag, og man unngår unødvendige komplikasjoner i søknadsprosessen.

Videre har vi samarbeid med arkitekt som kan bistå dersom det er behov for utarbeidelse av reguleringsplan, eller ansvarlig søker i tilfeller der det stilles krav om dette.

Har du spørsmål om plan- og bygningssaker? Kontakt oss for en innledende samtale. Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt