Kontrakter og avtaler

kontraktsignering avtale

Kontrakter og avtaler – bærebjelker i en bedrift

Svært mye av aktivitetene i en bedrift er knyttet opp til kontrakter og avtaler. Det finnes utallige typer kontrakter; alt fra arbeidskontrakter og forliksavtaler til aksjonæravtaler og låneavtaler, for å nevne noen. Det kan være utfordrende å vite hvordan man skal forstå kontraktens innhold. I tillegg suppleres og utfylles kontrakter av lovfestede og ulovfestede alminnelige avtale- og kontraktsrettslige prinsipper – hvilket ikke gjør tolkningen noe enklere.

Bred erfaring med alle typer kontrakter

Advokatfirmaet Frøy har bred erfaring med alle typer kontrakter og avtaler innen alle bransjer! Vi utarbeider kontrakter, foretar vurderinger av kontrakter og bruker kontrakter som grunnlag for tvisteløsning, forhandlinger og inndrivelse. Ta kontakt med oss hvis du trenger bistand fra en spesialist.

Vi bistår deg gjerne i spørsmål om profesjonelle kontraktsforhold. Hos oss får du en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Risiko ved kontraktsbrudd

Verdien av en god kontrakt ligger ikke kun i hvordan man har beskrevet avtalegjenstanden. Vår erfaring er at veldig mange saker går på bestemmelser om kontraktsbrudd! Det er derfor avgjørende å ha kontroll på konsekvensene av kontraktsbrudd, og hvilken risiko man er eksponert for.

Frøy vet hvordan kontrakter skal forstås og tolkes. Vi bidrar med å klargjøre kontraktenes innhold i ulike situasjoner som oppstår i et avtaleforhold, for eksempel kontraktsbrudd.

Hva kan vi bistå med?

Frøy bistår bedrifter i forskjellige situasjoner, og en stor del av våre tjenester for næringslivet involverer kontrakts- eller avtaleforhold. Kontrakter og avtaler utgjør grunnlaget for våre vurderinger. Noen av kontraktsformene vi jobber mye med er kjøpekontrakter, entreprisekontrakter, oppdragsavtaler, konsulentavtaler, forhandler- og distribusjonsavtaler, agenturavtaler, husleiekontrakter, arbeidskontrakter, fullmakter, kommisjonsavtaler, låneavtaler, garantiavtaler, kausjonsavtaler, pantedokumenter, databehandleravtaler, aksjekjøpsavtaler (SPA), aksjonæravtaler, konfidensialitetsavtaler (NDO), intensjonsavtaler (LOI), investeringsavtaler, lisensavtaler, avtaler for forretningssamarbeid, forliksavtaler, og franchisekontrakter.

Profesjonelle kontraktsforhold

Vi har erfaring med ulike fallgruver som går igjen i profesjonelle kontraktsforhold, for eksempel rapporteringsplikter, dokumentasjonskrav, varslingsplikt, dagbøter for oversittelse av frister, regulering av tillegg og endringer, kommunikasjonsform, reservasjonsplikt og reklamasjonsplikt.

Har du spørsmål om kontrakter og avtaler? Ta kontakt for en uforpliktende innledende samtale.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt