Fremtidsfullmakt

fremtidsfullmakt

Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til vergemål, som er underlagt det offentlige ved fylkesmannen. Fremtidsfullmakten kan erstatte et vergemål helt eller delvis. I og med at du selv bestemmer hvem som skal være den fullmektige, sikrer en fremtidsfullmakt deg på mange måter selvbestemmelse når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Advokatfirmaet Frøy har fagkompetansen og erfaringen som skal til for å gi gode råd i alle livets faser. Vi kan gi veiledning i planleggingen av en situasjon der du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser. Hos oss kan du få en innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Når kommer fremtidsfullmakten til nytte?

Vergemålsloven § 78 sier at en fremtidsfullmakt inntrer dersom man på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Dette kan bli aktuelt på grunn av alderdom, men det er også mulig at man havner i en slik situasjon plutselig og uventet. Det er derfor lurt å forberede en slik fullmakt før det er for sent. Slik kan man sikre at kontrollen overlates til en person man selv har en relasjon til og stoler på.

Vergemålsloven inneholder en rekke ulike bestemmelser. Her kan du lese om reglene om forvaltning av mindreåriges midler.

Utform fullmakten etter dine behov

En fremtidsfullmakt kan skreddersys til den enkeltes behov, og kan gjelde både for økonomiske og personlige forhold. For eksempel kan du sikre fullmektigen rett til å leie ut boligen din hvis du selv er midlertidig ute av stand til å ivareta egne interesser, eller rett til å selge boligen dersom det er sikkert at du aldri kommer til å bo der igjen – noe som er en fornuftig forvaltning av fast eiendom. Pengene fra salget kunne da for eksempel brukes til å dele ut forskudd på gaver og arv til barn og barnebarn.

Viktig at fremtidsfullmakten er presist formulert

Det er svært viktig at fremtidsfullmakten er presist formulert med hensyn til hva fullmektigen skal kunne bruke den til. Fremtidsfullmakten gjelder nemlig kun for de områdene som står i selve fullmakten! Er ikke fullmakten tydelig eller dekkende nok, må den suppleres med vergemål – og da forsvinner poenget med fullmakten.

Frøy kan hjelpe til med å gi råd og veiledning i planleggingen av en potensiell situasjon der du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Våre advokater har bred kompetanse og erfaring med utforming av fremtidsfullmakter.

Vi står klare til å hjelpe deg! Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt