Eiendomsgrenser og tvister

Eendomsgrenser tvister

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Her finner man informasjon om areal, bygninger, boliger, adresser – og eiendomsgrenser. Det er riktignok ofte store forskjeller mellom eiendomsgrensene slik de er registrert i matrikkelen og slik de faktisk går. Faktisk er de fleste registrerte eiendomsgrenser i Norge i dag unøyaktige.

Registeret er ikke alene tilstrekkelig for å påvise eiendomsgrenser; grensene må bygge på et juridisk grunnlag. Dette kan blant annet være rettsavgjørelser, oppmålingsprotokoller, avtaler, ekspropriasjon eller hevd. Momenter som kan belyse hvor grensene går er for eksempel eldre tinglyste dokumenter på eiendommen, som skylddelingsforretninger eller målebrev. Disse er riktignok ofte vanskelige å få tak i, og dessuten vanskelige å lese.

Det er altså ikke bestandig tydelig hvor eiendommens grenser faktisk går. Advokatfirmaet Frøy har bred erfaring med påvisning av eiendomsgrenser. Vi innhenter nødvendig informasjon og foretar en kvalifisert vurdering basert på dette. Hos oss kan du få en gratis innledende samtale med en av våre erfarne advokater.

Viktigheten av klare eiendomsgrenser

Grensene for eiendommen din har ikke kun betydning for hva du selv kan gjøre på eiendommen, men også hva naboeiendommene kan foreta seg inntil din eiendom. Eiendomsgrensene avgjør spørsmål om byggegrenser, altså hvor nært din eiendom det kan bygges, eller hvor nært naboeiendommen du kan bygge. Spørsmålet om eiendomsgrenser vil også være aktuelt ved fradeling av en ny tomt. Det samme gjelder ved innløsning av festetomt. Dermed er det viktig at du har et bevisst forhold til hvor grensene for din eiendom går!

Uenigheter om eiendomsgrensen

Dersom det er uenigheter om eiendomsgrenser, må spørsmålet avgjøres av retten. Som regel er jordskifteretten riktig instans for å få avgjort dette. Ved et eventuelt søksmål er det viktig å få frem alle sentrale argumenter og bevis for å få et godt resultat. Det kan du få hjelp til hos en advokat. Vi i Frøy har solid kompetanse i å påvise eiendomsgrenser, og bistår jevnlig i jordskifteretten. Våre advokater hjelper deg gjerne med utfordringer relatert til eiendomsgrenser!

Gjelder hensyn til naturmangfoldet når man feller trær på naboens tomt? Det kan du lese om i denne artikkelen.

Hva kan våre advokater bistå med?

Advokatfirmaet Frøy har løpende oppdrag hvor påvisning av eiendomsgrenser er aktuelt. Våre advokater innhenter og vurderer dokumenter som sier noe om hvor grensene går, og bruker dette som grunnlag for tvisteløsning og forhandlinger.

Vi hjelper deg med spørsmål om fastlegging av grenser for din eiendom. Noen av de grensetvistene vi jobber mye med er at naboen foretar seg noe på det du mener er din eiendom – eller motsatt; hvor din nabo mener at du har gjort noe som overskrider eiendomsgrensen. Vi bistår også i tvister om felling av trær, ved innløsning av festetomt, spørsmål om byggegrenser, fradeling av ny tomt og spørsmål om hevd. Videre kan vi vurdere hvor langt ut i sjøen, hvor dypt ned i grunnen og hvor høyt opp i luften eiendomsgrensene strekker seg. Vi jobber også med spørsmål om ekspropriasjon, for eksempel der kommunen krever at du avstår hele eller deler av din eiendom til ny vei.

Har du spørsmål om eiendomsgrenser? Få en innledende samtale med en av våre advokater. Vi står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Advokatfirmaet Frøy

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt