Delingen mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse

skilsmisse og seperasjon dame og mann

Hovedregelen er det vi kaller felleseie

Det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller etter samlivsbrudd, reguleres av ekteskapsloven kapittel 12. Hovedregelen er det vi kaller felleseie. Det betyr ikke nødvendigvis at man eier noe sammen i sameie, men at verdiene ektefellene har på tidspunktet for opphøret av samlivet som hovedregel er gjenstand for likedeling i oppgjøret.

Et viktig unntak fra denne hovedregelen om likedeling, er reglene om skjevdeling i ekteskapsloven § 59. Disse reglene bestemmer at de verdier en ektefelle enten har brakt med seg inn i ekteskapet eller mottar i gave eller arv underveis i ekteskapet, kan kreves holdt utenfor delingen, altså skjevdelt.

I praksis betyr dette at de verdier som er skapt under ekteskapet skal likedeles, uavhengig av hvem av ektefellene som har skapt verdiene, mens den beholdne verdien av de verdier man enten hadde med seg inn i ekteskapet eller har mottatt i arv eller gave under ekteskapet, kan kreves skjevdelt.

Hvordan fungerer så dette i praksis?

I dette enkle eksempelet forestiller vi oss at ektefelle A og B sammen kjøper bolig for MNOK 6 kort tid etter ekteskapsinngåelsen i 2010. Finansieringen skjer med et felles lån på MNOK 4, mens de siste 2 millionene av kjøpesummen er oppsparte midler som ektefelle A hadde med seg inn i ekteskapet, altså skjevdelingsmidler. Skjevdelingsprosenten, som i slike tilfeller skal beregnes som en forholdsmessig del av boligens verdi, er dermed 2/6, altså 1/3.

Ved ekteskapets opphør har verdien av boligen i dette eksempelet steget til det dobbelte, MNOK 12, mens gjelden er nedbetalt slik at restgjelden nå er MNOK 2.

Her kan ektefelle A kreve skjevdelt 1/3 av boligens verdi, altså MNOK 4. Etter oppgjør av partenes restgjeld på MNOK 2, gjenstår dermed MNOK 6 til likedeling mellom ektefellene. Ektefelle A vil dermed beholde både sine skjevdelingsverdier (MNOK 4) og halvparten av likedelingsmidlene (MNOK 3), altså til sammen MNOK 7. Ektefelle B må nøye seg med halvparten av likedelingsmidlene, altså MNOK 3.

skilsmisse og seperasjon regnestykke

Beregningen av skjevdelingskrav er ofte komplisert

I det virkelige liv er situasjonen ofte ikke så enkel som i dette stiliserte eksempelet. Ektefellene har for eksempel kjøpt og eid flere boliger under ekteskapet, de har påkostet og modernisert boligene, de har kanskje tatt opp gjeld med sikkerhet i boligene for å finansiere reiser, kjøretøy eller annet forbruk, eller det kan være andre forhold som gjør det vanskelig å skille skjevdelingsverdiene fra likedelingsverdiene. I slike tilfeller er det advokatens jobb å hjelpe klienten med å påvise og beregne skjevdelingsverdiene fra start til slutt gjennom ekteskapet på en slik måte at beregningen består en prøving av domstolene om det blir nødvendig.

Det er den som krever skjevdeling som har bevisbyrden for sitt krav – både for at det eksisterer et skjevdelingskrav, og for størrelsen på et slikt krav. Og skjevdelingsverdiene må være i behold og kunne påvises gjennom hele ekteskapet.

Foruten skjevdeling, kan det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller reise spørsmål om blant annet gjeldsavleggelse, om vederlagskrav, om hvem som skal få utlagt hvilke eiendeler, og om salg og verdsettelse av eiendeler. Kontakter man erfaren skilsmisseadvokat tidlig etter et samlivsbrudd, er sjansen størst for å innta riktige posisjoner på skiftet, og til å få løst saken raskt og i minnelighet, altså uten å måtte gå i retten. Om du står foran et samlivsbrudd, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for en innledende samtale.

Skrevet av:
Lars Marius Holm
Advokat MNA
Advokatfirmaet Frøy AS

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Lars Marius Holm

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt