Arveavgift 2023

arveavgift 2023

Arveavgiften ble fjernet i 2014

Arveavgiften ble avskaffet i 2014. Det er ikke nødvendig å levere arve- eller gavemelding for arv eller gaver mottatt i 2014 eller senere. Likevel skal du rapportere arv dersom personen du arver i fra døde i 2013 eller tidligere. Du må også melde fra om gaver som ble gitt i 2013.

Hva betyr arveavgift?

Arveavgift betyr at staten tar en prosentandel i avgift av det beløpet du mottar i arv. Da vi hadde arveavgift ble prosentsatsene og innslagspunktet endret med jevne mellomrom.

Beløpsgrense for arv

Det er ikke noen beløpsgrense for mottak av arv, så det er ingen grenser for hvor mye du kan arve uten å betale skatt.

Hva med forskudd på arv?

Tilsvarende gjelder for forskudd på arv eller gaver du mottar fra foreldre eller andre før de dør. Man må m.a.o pr i dag ikke betale arveavgift dersom man mottar forskudd på arv eller gaver.

Du må imidlertid melde fra at du har mottatt arv eller gaver til skatteetaten i forbindelse med innsending av skattemelding det året du mottar arven eller gaven. Hvis du har bestemt deg for å gi en gave eller forskudd på arv, så gjør det gjerne før årsskiftet.

Hvis du er i posisjon til å betale formuesskatt sparer du formuesskatt på å gjøre det ved årsskiftet, istedenfor å gjøre det rett etter. Som oftest er det barn som er mottakere, og de har ofte ikke så stor formuesverdi i skattemeldingen at de betaler formuesskatt.

Tidligere var det et visst beløp du kunne motta uten at du måtte betale arveavgift, og beløp utover dette ble beskattet med en prosentsats.

Da arveavgiften ble opphevet var den slik:
For arv mottatt av barn var arveavgiften null opp til kr 470 000. For de neste kr 330 000 måtte det betales arveavgift på 6 prosent. På det overskytende (fra kr 800 000) måtte det betales 10 prosent. For andre arvinger var avgiften noe høyere, og opp til 15 prosent. Det hadde ingen betydning om du arvet fast eiendom eller andre verdier.

Hvem kan endre arveavgiften?

Hvis flertallet i Stortinget ønsker det kan arveavgiften gjeninnføres. Dette er pr i dag ikke en aktuell problemstilling, men dette kan endres med skiftene regjeringer.

De aller fleste politiske partiene ønsker ikke å gjeninnføre arveavgiften pr i dag. Vi er ikke kjent med at det er en reell risiko for gjeninnføring av arveavgift med det første. Noen velger imidlertid å utbetale arveforskudd nå, og overføre verdier til f.eks barna, for å være sikker på at det ikke påløper arveavgift. Vi kan bistå dere med dette.

Her ser du en link til skatteetaten om arveavgift: Gave og arv

Har du spørsmål til arv og trenger bistand fra en advokat? Kontakt meg gjerne for en innledende samtale.

Kontakt oss i dag for en innledende samtale

"*" obligatorisk felt

Elisabeth Lein

Hurtigkontakt

Ønsker du at vi skal kontakte deg? Fyll ut navn og nummer under, så kontakter vi deg.

"*" obligatorisk felt