Aktuelt

Send oss en henvendelse så kommer vi raskt tilbake til deg. Ring oss gjerne for en uformell telefonsamtale.

Frøysaa & Bjørgård ark og penn

PRESSE

 – Ikke bli sittende på gjerdet | Dagens perspektiv  Advokat: – Ikke vent med å permittere ansatte. Da risikerer dere oppsigelser og konkurs (budstikka.no)  Elisabeth

LES MER »
Picture-1-2

Selskapets generalforsamling

Generalforsamlingen er et velkjent begrep, men hva er et aksjeselskaps generalforsamling egentlig? Kort forklart er generalforsamlingen øverste myndighet i selskapet. Selskapets aksjonærer har møte- og

LES MER »
Slik er prosessen når du får tannreguleringss

Hva er en ektepakt?

Vårt firma får ofte spørsmål om hva en ektepakt er, og om det er nødvendig å ha en ektepakt. Nedenfor skal vi si noe om

LES MER »
Arveoppgjor-–-derfor-er-det-lurt-å-snakke-om-hvordan-arven-skal-fordeles

Sammensatt skifte

Når den ene ektefellen går bort, skal det foretas en fordeling av det avdøde etterlater seg mellom avdødes arvinger. Denne fordelingen kalles et «sammensatt skifte».

LES MER »
Utlegg-i-fast-eiendom

Endringer i konkursboets legalpant

Panteloven § 6-4 regulerer konkursboets legalpanterett. Konkursboet har legalpant i ethvert pantebeheftet formuesgode som tilhører skyldneren på tidspunktet for konkursåpning. Panteretten utgjør fem prosent av

LES MER »
photo-1563090947-44c0a38c8482-980x653-1

Rekkefølgebestemmelse

Rekkefølgebestemmelse kjent ugyldig av Høyesterett i «Selvaag-saken» Selvaag vant mot staten i sak om gyldigheten av Fylkesmannens vedtak. Dommen ble avsagt den 4. mai 2021

LES MER »
Frøysaa & Bjørgård ark og penn

Avkorting i arv

Borgarting lagmannsrett kjenner bestemmelse i testament ugyldig I dom av februar i år kjente Borgarting lagmannsrett en bestemmelse i testament om avkortning i arv ugyldig.

LES MER »
sss

Dom om forretningshemmeligheter

Innledning/sakens faktum Den nye loven om forretningshemmeligheter trådte i kraft 1. januar 2021. Den 12. mars forelå en dom fra Frostating Lagmannsrett, men saken er

LES MER »
mikhail-pavstyuk-EKy

Konkurs og konkurskriminalitet

Vi våre oppdrag som bostyrere i konkursboer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett, er en av våre viktigste samfunnsoppgaver å avdekke om det foreligger mistanke

LES MER »
scott-graham

Styreansvar

Det har ikke manglet på fokus på styremedlemmenes personlige erstatningsansvar i aksjeselskaper de senere årene. Vi har også publisert flere artikler om dette. Vi erfarer

LES MER »
Økonomisk-fordeling-ved-skilsmisse

Økonomisk oppgjør ved skilsmisse

Ved separasjon eller skilsmisse skal ektefellenes samlede formue deles mellom dem, eller skiftes som det også heter. Skiftet kan foretas privat eller offentlig, men i

LES MER »
Utlegg-i-falt-arv-2048

Utlegg i falt arv

Kan kreditor ta beslag i arv? En skyldners kreditor har som utgangspunktet anledning til å ta utlegg og dermed beslag i arv som skyldneren har

LES MER »
Grunnbeløpet-er-endret

Grunnbeløpet i folketrygden er endret

På grunn av koronasituasjonen ble regulering av folketrygdens grunnbeløp utsatt til høsten 2020. Grunnbeløpet er nå endret til kroner 101 351, og endringen vil gjelde fra

LES MER »
2019-02-27

Hva er en databehandleravtale?

Norge fikk i 2018 en ny personopplysningslov bestående av nasjonale regler og personvernforordningen – bedre kjent som GDPR (General Data Protection Regulation). Vi har siden

LES MER »
Z5B8004

Rettsvern – en nødvendig sikringsakt

I det alminnelige forretningslivet gjøres utallige transaksjoner og overdragelser. I mange tilfeller går dette bra, men noen ganger kan det oppstå konkurrerende rettigheter i samme

LES MER »
FB_foto_14-kopi-1-scaled

Konkurskarantene- nytt registersøk

Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. I mange tilfeller er konkurs uunngåelig som følge av en negativ utvikling som ikke kunne unngås. Under

LES MER »
froysaa-og-bjorkgaard-alltid-tett-paa

Arverett i et «nøtteskall»

Spørsmål om arv og fordeling av verdier kan ofte være et vanskelig og konfliktfylt tema i mange familier. Mange kvier seg for å diskutere dette.

LES MER »
Arrangement_April_Web_Banner_1920x850px_02

Avtaler og mangler ved håndverkertjenester

Hva er en håndverkertjeneste? Avtaler du som forbruker inngår med en tjenesteyter i næringsvirksomhet om bestemte type tjenester som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging og lignende

LES MER »
Oppsigelse-eller-avskjed

Lovfesting av gjennomskjæringsnormen

Den ulovfestede gjennomskjæringsnormen, også omtalt som omgåelsesnormen, ble lovfestet i 2019, og trådte i kraft 1. januar i år. Bestemmelsen finnes i skatteloven § 13-2

LES MER »
Husleietvistutvalget_

Mva og husleie under koronapandemien

Flere virksomheter sliter med å betale husleien i tide på grunn av omsetningsfall under koronapandemien. Regjeringen har flere ganger oppfordret utleiere om å lempe på

LES MER »
-kopi-scaled

Ny lov om forretningshemmeligheter

1. Innledning Vern av forretningshemmeligheter er av stor betydning for næringsdrivende, både som supplement til immaterielle rettigheter og som alternativ til annen beskyttelse av slike

LES MER »
Samboers-rettsstilling

Samboeres rettsstilling

De siste tiårene har stadig flere valgt å være samboere fremfor å gifte seg. Det mange ikke er klar over, er at det økonomiske oppgjøret

LES MER »
Styrearbeid-i-organisasjoner

Styrearbeid i aksjeselskaper

Som styremedlem har du et omfattende ansvar Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene

LES MER »
sss

Ny krisepakke fra regjeringen

Fredag 27. mars 2020 la regjeringen frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe de økonomiske virkningene av smittevernstiltakene mot koronaviruset. Det er nå registrert over

LES MER »
Tiltakspakker-fra-staten-innen-skatt-og-avgift-980x614-1

Tiltakspakker fra staten innen skatt og avgift

Regjeringen har fremmet forslag til tiltakspakker innen skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske konsekvensene av smittevernstiltakene i forbindelse med koronaviruset. Dette medfører endringer

LES MER »
Tiltakspakke-for-Viken-980x614-1

Tiltakspakke for Viken

Den 23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første tiltakspakken for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som

LES MER »
Hytteforbud-til-besvær-1080x675-1

Hytteforbud til besvær?

Coronaviruset byr på utfordringer det norske samfunnet og verden for øvrig ikke har sett maken til i moderne tid. Hensynet til å begrense smitte og

LES MER »
Picture-1-2

Arbeidsgivers plikter

Varsling i arbeidslivet Reglene i arbeidsmiljøloven skal legge til rette for et godt ytringsklima. Varsling er en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og

LES MER »
Pictur

Felles foreldreansvar

Alle barn født etter 01.01.2020 får i utgangspunktet felles foreldreansvar. Frem til årsskiftet 2019-2020 hadde mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde

LES MER »
Utlegg-i-fast-eiendom

Konkurs – hva nå?

Konkurs er noe de fleste bedriftsledere og -styrer ønsker å unngå for enhver pris. Noen ganger er konkurs likevel en uunngåelig konsekvens av blant annet

LES MER »
house

Tomtefeste

Ny Høyesterettpraksis om avvikling av festeforhold Tomtefeste er et rettsområde som typisk reiser kompliserte juridiske spørsmål. Forbered deg godt når du som bortfester eller fester

LES MER »
bjorkgaard-derfor-er-det-lurt-snakke-hvordan-arven-skal-fordeles-

Arv

Derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 20 949 ekteskap i 2018. Samtidig

LES MER »
Utlegg-i-fast-eiendom

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav? Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er

LES MER »
Et par som tar i mot nøkler

Leietakers plikter

Vet du egentlig hvilke plikter og oppgaver du har som leietaker? Det er veldig mange som leier bolig, og boligen er det viktigste fundamentet vi

LES MER »
Oppsigelse-eller-avskjed

Oppsigelse eller avskjed?

Har du blitt sagt opp fra jobben? Dersom du har blitt sagt opp fra jobben din kan du ha et krav mot (tidligere) arbeidsgiver. Om du har

LES MER »
Konkurs-og-restrukturering

Konkurs og restrukturering

Har virksomheten din økonomiske utfordringer? Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer.Det kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse. Men flere får

LES MER »
Styrearbeid-i-organisasjoner

Ansvarsbevisst styrearbeid

Som styremedlem har du et omfattende ansvar Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene

LES MER »
Et par som tar i mot nøkler

Utleiers plikter

Vet du hva dine plikter er som utleier? Som utleier har man flere plikter enn å stille leieobjektet til disposisjon i samsvar med avtalen, selv

LES MER »
Leieavtale

Leieavtale

Skal du leie ut en bolig eller et husrom? Når man skal leie eller leie ut en bolig eller et husrom, så må man få

LES MER »
Boligkjøp

Boligkjøp

Reklamasjon etter avhendingsloven Har du som boligkjøper oppdaget mangler ved boligen? Da er det viktig at du husker å reklamere til selger i tide. Avhendingsloven

LES MER »
Styremedlemmers-erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvar

Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at

LES MER »
Husleietvistutvalget_

Husleietvistutvalget

Hva er Husleietvistutvalget (HTU)? På deres hjemmeside skriver de: “HTU virker som en domstol. De behandler saker om leie av bolig. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse.

LES MER »
12_06_19-Tvangsfravikelse

Tvangsfravikelse

Når og hvordan kan utleier kaste ut leietaker? Kan seksjonseiere og andelshavere kastes ut fra egen bolig? Når kan utleier kaste ut leietaker? Kan sameie

LES MER »
Frøysaa & Bjørgård ark og penn

Hva er et depositum?

Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til

LES MER »