Aktuelt

Vi er tett på klienten, kompetansen, hverandre og regionen. Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen og våre arrangementer.

Aktuelt

Vi er tett på klienten, kompetansen, hverandre og regionen. Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen og våre arrangementer.

Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvar – ikke solidaransvar og automatikk, men forutsetter at samtlige vilkår for erstatningsansvar er oppfylt   1. Aktualitet Rollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Mange styreansvarssaker kommer i kjølvannet av...

les mer
Endringer i eierseksjonsloven i 2020

Endringer i eierseksjonsloven i 2020

Eierseksjonsloven § 23 forbyr kjøp eller erverv av mer enn to boligseksjoner i samme sameie. I praksis har profesjonelle aktører likevel forsøkt å omgå forbudet ved såkalt indirekte erverv. Indirekte erverv skjer blant annet ved at flere selskaper i samme konsern...

les mer
Ny arvelov trer i kraft fra nyttår 2021

Ny arvelov trer i kraft fra nyttår 2021

Fredag 28. februar 2020 ble det endelig bekreftet i statsråd at den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021. Arveretten vil i grunnstrukturen være slik den har vært siden 1937, men den nye loven gir oss moderne og oppdaterte regler i et språk som er enklere å...

les mer
Ny krisepakke fra regjeringen

Ny krisepakke fra regjeringen

Fredag 27. mars 2020 la regjeringen frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe de økonomiske virkningene av smittevernstiltakene mot koronaviruset. Det er nå registrert over 335 000 arbeidsledige, hvorav 276 000 er permitterte. Dette er den høyeste...

les mer
Tiltakspakker fra staten innen skatt og avgift

Tiltakspakker fra staten innen skatt og avgift

Regjeringen har fremmet forslag til tiltakspakker innen skatte- og avgiftslovgivningen for å dempe de økonomiske konsekvensene av smittevernstiltakene i forbindelse med koronaviruset. Dette medfører endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Noen av de...

les mer
Tiltakspakke for Viken

Tiltakspakke for Viken

Den 23. mars 2020 la fylkesrådet i Viken fram den første tiltakspakken for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. Tiltakene er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken....

les mer
Hytteforbud til besvær?

Hytteforbud til besvær?

Coronaviruset byr på utfordringer det norske samfunnet og verden for øvrig ikke har sett maken til i moderne tid. Hensynet til å begrense smitte og verne om borgernes liv og helse har tvunget myndighetene til å innføre en rekke drastiske strakstiltak. Regjeringen gikk...

les mer
Immaterielle verdier del 1

Immaterielle verdier del 1

Hvordan sikre virksomhetens immaterielle verdier Del I - Innledning Hva er immaterielle rettigheter? Alle virksomheter som ikke er helt banale, besitter en eller annen form for immaterielle rettigheter, populært kalt ‘IPR’ (Intellectual Property Rights) eller bare...

les mer
Bli kjent med Tor Kristian Nordhus Plahte

Bli kjent med Tor Kristian Nordhus Plahte

Tettere på... Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Tor Kristian Nordhus Plathe. Tor har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`.Hvilke rettsområder har du jobbet med? Tidligere har jeg...

les mer
I juni vedtas endringer i lov om avhending av fast eiendom

I juni vedtas endringer i lov om avhending av fast eiendom

  Kjøp og salg av fast eiendom er regulert i lov om avhending av fast eiendom. I 2019 vedtok Stortinget flere endringer i loven som vil ha stor betydning for både selger og kjøper ved salg av bruktbolig. Det kan forventes at endringene trer i kraft i juni 2020....

les mer
Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgivers plikter

Varsling i arbeidslivet Reglene i arbeidsmiljøloven skal legge til rette for et godt ytringsklima. Varsling er en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og kan bidra til at virksomheten avdekker og forbedrer kritikkverdige forhold. Stortinget vedtok i...

les mer
Felles foreldreansvar

Felles foreldreansvar

Nye bestemmelser om foreldreansvar Alle barn født etter 01.01.2020 får i utgangspunktet felles foreldreansvarFrem til årsskiftet 2019-2020 hadde mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel. Dette er endret....

les mer
Oppsigelse ved nedbemanning – arbeidstaker vant mot Telenor

Oppsigelse ved nedbemanning – arbeidstaker vant mot Telenor

Arbeidstaker vant mot Telenor i sak om oppsigelse ved nedbemanning i Høyesterett.  Høyesterett avsa dom den 29. oktober 2019 i den såkalte Telenorsaken. En arbeidstaker i Telenor Norge AS (Telenor) med 32 års ansiennitet ble sagt opp på grunn av nedbemanning i...

les mer
Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartet

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartet

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartetDet offisielle eiendomsregisteret i Norge Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Ifølge matrikkelloven § 29 har alle rett til innsyn...

les mer
Konkurs – hva nå?

Konkurs – hva nå?

Konkurs er noe de fleste bedriftsledere og -styrer ønsker å unngå for enhver pris. Noen ganger er konkurs likevel en uunngåelig konsekvens av blant annet endrede konkurransevilkår eller markedssituasjon, eller tidligere økonomiske beslutninger og satsinger.Å være i en...

les mer
Fremtidsfullmakt til glede eller besvær?

Fremtidsfullmakt til glede eller besvær?

I Norge er vi så heldige at det offentlige tar vare på oss hvis vi ikke lenger er i stand til å ivareta våre egne interesser, enten vi er unge eller kommet litt opp i årene. Dette utgangspunktet følger av lov om vergemål.Det offentlige tar ansvar ved at det blir...

les mer
Bli kjent med Linn Moastuen

Bli kjent med Linn Moastuen

Tettere på... Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Linn Moastuen. Linn har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`. Hvilke rettsområder har du jobbet mest med?  Jeg har jobbet med...

les mer
Tomtefeste

Tomtefeste

Ny Høyesterettpraksis om avvikling av festeforhold  Tomtefeste er et rettsområde som typisk reiser kompliserte juridiske spørsmål. Forbered deg godt når du som bortfester eller fester skal inngå festekontrakt. Vi skal hjelpe deg til lettere å forstå noen av...

les mer
Vi bidrar til lansering av en juridisk markedsplass.

Vi bidrar til lansering av en juridisk markedsplass.

Den 11. september lanseres Lexolve Markedsplass i Norge, et konsept som er unikt på verdensbasis for å modernisere og tilgjengeliggjøre juridiske tjenester for små og mellomstore bedrifter. Her kan selskaper lage sikre, rimelige og digitale skreddersydde juridiske...

les mer
Det er lurt å snakke om hvordan arv skal fordeles

Det er lurt å snakke om hvordan arv skal fordeles

Fordeling av arv Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 20 949 ekteskap i 2018. Samtidig valgte 20 175 par å ta ut separasjon eller skilsmisse. Heldigvis finner mange lykken på ny. Da er det spesielt viktig å ha et bevisst forhold til arv.Spørsmål...

les mer
Utlegg i fast eiendom

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav?Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er et helt grunnleggende verktøy i tvangsinndrivelsen.Utlegg eller utleggspant innebærer at den som...

les mer
Opprette enkeltmannsforetak eller aksjeselskap

Opprette enkeltmannsforetak eller aksjeselskap

Hvilke vilkår må oppfylles for at du kan opprette ENK eller AS?Dersom du har en idé, er en gründer, blogger eller lignende og planen er å tjene penger på nettopp dette - så bør du vurdere å opprette et selskap. Dersom du allerede tjener penger på dette, så burde du...

les mer
Forskjell på enkeltmannsforetak og AS

Forskjell på enkeltmannsforetak og AS

Kan du forskjellen på enkeltmannsforetak og ASNår man skal etablere et selskap kan det være kjekt å vite forskjellen på et Enkeltpersonsforetak (ENK) og et Aksjeselskap (AS). I denne artikkelen tar jeg for meg noen av de - etter min mening - viktigste forskjellene de...

les mer
Oppsigelse eller avskjed?

Oppsigelse eller avskjed?

Har du blitt sagt opp fra jobben?  Dersom du har blitt sagt opp fra jobben din kan du ha et krav mot (tidligere) arbeidsgiver. Om du har et krav, og eventuelt størrelsen på kravet, avhenger imidlertid av om du har fått en oppsigelse eller avskjed. Vi skal se litt...

les mer
Konkurs og restrukturering

Konkurs og restrukturering

Har virksomheten din økonomiske utfordringer?Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. Det kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse. Men flere får også kjenne på utfordringer når virksomheten vokser og omsetningen...

les mer
Styrearbeid i organisasjoner

Styrearbeid i organisasjoner

Som styremedlem har du et omfattende ansvarRollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt...

les mer
Utleiers plikter

Utleiers plikter

Dette må du huske på når du skal leie ut en boligMange leier ut bolig i dag uten nødvendigvis å sette seg inn i hva utleiers plikter ogansvarsområder faktisk innebærer. Et vellykket og mest mulig problemfritt utleieforholdforutsetter gjerne at begge parter, både...

les mer
Nøytral reklamasjon og spesifisert reklamasjon

Nøytral reklamasjon og spesifisert reklamasjon

Forskjellen mellom nøytral og spesifisert reklamasjonNår man skal reklamere overfor selger stilles det krav til innholdet i reklamasjonen. Det vil i det følgende bli kort gjort rede for hva en reklamasjon bør inneholde, samt forskjellen på en nøytral og spesifisert...

les mer
Leieavtale

Leieavtale

Skal du leie ut en bolig eller et husrom? Når man skal leie eller leie ut en bolig eller et husrom, så må man få på plass en leieavtale snarest. Leieavtalen er et viktig dokument som tar for seg reguleringen av en forholdet mellom utleier og leietaker. I tillegg til...

les mer
Fordeling av arv – slik unngår du konflikt

Fordeling av arv – slik unngår du konflikt

Fordeling av arv - slik unngår du konfliktI dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Slike og andre forhold har skapt et større behov for ryddig planlegging av arveoppgjør og generasjonsskifte....

les mer
Regler rundt fast ansettelse og midlertidig ansettelse

Regler rundt fast ansettelse og midlertidig ansettelse

Kan du reglene rundt ansettelser?Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 14.Fast ansettelse og midlertidig ansettelseDet følger av § 14-9 at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes fast. Dersom...

les mer
Boligkjøp

Boligkjøp

Reklamasjon etter avhendingslovenHar du som boligkjøper oppdaget mangler ved boligen? Da er det viktig at du husker å reklamere til selger i tide. Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av bruktboliger – ikke nybygg. I avhendingsloven § 4-19 finner man bestemmelsen...

les mer
Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvarRollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt over...

les mer
Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget

Hva er Husleietvistutvalget (HTU)?På deres hjemmeside skriver de: "HTU virker som en domstol. De behandler saker om leie av bolig. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse. Under 3 % av avgjørelsene klages videre til tingretten." HTU er ikke representert ved eget...

les mer
Leietakers plikter

Leietakers plikter

Vet du egentlig hvilke plikter og oppgaver du har som leietaker? Det kan være mange situasjoner i livet da det kan være praktisk eller mest hensiktsmessig å leie bolig fremfor å eie selv. Som student, hvis du plutselig befinner deg i en uventet livssituasjon eller når...

les mer
Vi håndterer konkursoppgjøret for Handleriet.no

Vi håndterer konkursoppgjøret for Handleriet.no

Vi tok umiddelbar handling etter konkursåpningen og satte alle nødvendige ressurser til verks for å oppnå god kontroll og oversikt over situasjonen. Så langt, har et team fra Frøysaa & Bjørkgård vært på befaring hos Handleriet.no. Vi har hatt en gjennomgang med...

les mer
Bli kjent med Steinar Lie

Bli kjent med Steinar Lie

Tettere på... Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Steinar Lie. Steinar har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`.Hvilke rettsområder har du jobbet mest med?  Jeg har jobbet desidert...

les mer
Den nye arveloven

Den nye arveloven

Den nye arvelov Etter mange års arbeid og mange lekkasjer fra lovforarbeidet ble endelig ny arvelov vedtatt av et samlet Storting i mai i år, men den nye loven er ennå ikke trådt i kraft. Pr. nå er det med andre ord fortsatt den gamle loven som gjelder når noen faller...

les mer
Bli kjent med Ingrid Helene Ramfjord

Bli kjent med Ingrid Helene Ramfjord

Tettere på...Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Ingrid Helene Ramfjord. Ingrid ble en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård høsten 2018 og jobber med saker innenfor fagområdet ´Fast eiendom`. Hvordan er det å være advokatfullmektig i Frøysaa &...

les mer
Bli kjent med Jonas Alexander Andersen

Bli kjent med Jonas Alexander Andersen

Tettere på... Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Jonas Alexander Andersen. Jonas ble en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård i 2019 og jobber med saker innenfor fagområdene ´Fast eiendom´ og ´Næringsliv´. Hva er det mest spennende med å være...

les mer
Tvangsfravikelse

Tvangsfravikelse

Når og hvordan kan utleier kaste ut leietaker? Kan seksjonseiere og andelshavere kastes ut fra egen bolig?Når kan utleier kaste ut leietaker? Kan sameie eller borettslag kaste ut personer fra seksjoner og andelsleiligheter? Den juridiske betegnelsen for utkastelse...

les mer
Generasjonsskifte – Hva er best for virksomheten og familien?

Generasjonsskifte – Hva er best for virksomheten og familien?

Verdier i virksomhet - overføre virksomhet eller avvikle og overføre kapital?Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten? Det skjer ikke tilfeldig! Tilfredsstillelsen av å utvikle en god virksomhet er stor, og enhver bedriftseier ønsker å se at virksomheten...

les mer
Sameieavtale hytte – arve hytta alene eller sammen med søsken

Sameieavtale hytte – arve hytta alene eller sammen med søsken

I utgangspunktet har man trukket vinnerloddet når man er så heldige å arve en hytte alene eller sammen med for eksempel sine søsken. Særlig kan det være hyggelig for mor og far å overlate stedet hvor gode minner er skapt til neste generasjon når de fortsatt er i live,...

les mer
For Fremtiden med MikroFRI og Steven Tilley

For Fremtiden med MikroFRI og Steven Tilley

Frøysaa & Bjørkgård er tett på regionen vår og er stolt av å fortelle om vår advokat Steven Wiliam Tilley sitt engasjement som mentor for ungdomsbedriften MikroFRI.MikroFRI er en ungdomsbedrift som ønsker å stemple produkter som ikke inneholder mikroplast, slik at...

les mer
Slik drifter og utvikler du selskapet ditt

Slik drifter og utvikler du selskapet ditt

Velkommen til næringslivsfrokost onsdag 5. septemberTett på regionen og kompetanseI regi av Bærum Næringsråd holder vi i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård, v/ Sven Krohn, frokostseminar om drift og utvikling av selskaper sammen med kompetansehuset Azets....

les mer
Boligkjøp – Vesentlighetsvilkåret

Boligkjøp – Vesentlighetsvilkåret

Her skal vi ta en nærmere titt på vesentlighetsvilkåret som kommer frem i avhendingslovens § 3-9 andre punktum.Her skal vi ta en nærmere titt på vesentlighetsvilkåret som kommer frem i avhendingslovens § 3-9 andre punktum. Det er ikke sjeldent at det reklameres på...

les mer
Reklamasjon etter avhendingsloven

Reklamasjon etter avhendingsloven

Har du oppdaget feil og mangler ved kjøp av bolig? Derfor må du huske å reklamere i tide.Har du som boligkjøper oppdaget feil og mangler ved kjøp av bolig? Da bør du bruke litt tid på å sette deg inn i hvilke regler som gjelder i din situasjon. Ett av de viktigste...

les mer
Hva er et depositum?

Hva er et depositum?

Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum. Det følger av husleielovens § 3-5 at utleier har rett til å kreve depositum. Kort fortalt er et depositum et pengebeløp leietaker skal deponere til sikkerhet for "skyldig leie, skader på...

les mer
Arv

Arv

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå var det 22.537 par som giftet seg i 2016.I dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå var det 22.537 par som giftet...

les mer
Selgers opplysningssvikt

Selgers opplysningssvikt

Avhendingsloven § 3-7 tar for seg tilbakeholdte opplysninger. Med dette menes at selger visste om opplysningen, uten å nevne den.Avhendingsloven § 3-7 tar for seg tilbakeholdte opplysninger. Med dette menes at selger visste om opplysningen, uten å nevne den. Dette...

les mer
Regler rundt ansettelse

Regler rundt ansettelse

Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 14.Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovenskapittel 14. Fast ansettelse og midlertidig ansettelse Det følger...

les mer
Restrukturering

Restrukturering

I den senere tid har det vært gjennomført en rekke restruktureringer i virksomheter som ellers ville risikert konkurs. I denne artikkelen publisert i Ledernytt 12.03.2017 beskriver advokat Sven Krohn prosessen nærmere.https://www.ledernytt.no/restrukturering...

les mer
Salg av virksomhet – Verdiene i selskapt kommer på spissen

Salg av virksomhet – Verdiene i selskapt kommer på spissen

Tilfredsstillelsen av å utvikle en god virksomhet er stor, og enhver bedriftseier ønsker å se at virksomheten når sitt potensial. Når man lykkes kan avkastningen også bli betydelig. For å oppnå avkastning må det utvikles merverdier i virksomheten. I hvilken grad man...

les mer
Restrukturering – Sale & lease back

Restrukturering – Sale & lease back

For mange virksomheter som ønsker å frigjøre kapital, er sale & lease back et hensiktsmessig alternativ til et ordinært salg. I denne artikkelen publisert i Ledernytt 24. februar 2017 forklarer advokat Sven Krohn...

les mer

VI HJELPER DEG

Send oss en henvendelse så kommer vi raskt tilbake til deg. Du kan gjerne også ringe eller komme innom for en uformell prat.

Lenker

Om oss

Frøysaa & Bjørkgård-seminaret

Karriere

Standard oppdragsvilkår

Personvernserklæring

Ta kontakt

Telefon: 67 11 11 70
E-post: post@fbadvokat.no
Lysaker torg 4, 1366 Lysaker
PB 334, 1326 Lysaker

følg oss

Siste nytt

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt fra Frøysaa & Bjørkgård