fbpx

Aktuelt

Vi er tett på klienten, kompetansen, hverandre og regionen. Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen og våre arrangementer.

Aktuelt

Vi er tett på klienten, kompetansen, hverandre og regionen. Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen og våre arrangementer.

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartet

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartet

Eiendomsgrenser og betydningen av matrikkelkartetDet offisielle eiendomsregisteret i Norge Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Ifølge matrikkelloven § 29 har alle rett til innsyn...

les mer
Konkurs – hva nå?

Konkurs – hva nå?

Konkurs er noe de fleste bedriftsledere og -styrer ønsker å unngå for enhver pris. Noen ganger er konkurs likevel en uunngåelig konsekvens av blant annet endrede konkurransevilkår eller markedssituasjon, eller tidligere økonomiske beslutninger og satsinger.Å være i en...

les mer
Fremtidsfullmakt til glede eller besvær?

Fremtidsfullmakt til glede eller besvær?

I Norge er vi så heldige at det offentlige tar vare på oss hvis vi ikke lenger er i stand til å ivareta våre egne interesser, enten vi er unge eller kommet litt opp i årene. Dette utgangspunktet følger av lov om vergemål.Det offentlige tar ansvar ved at det blir...

les mer
Bli kjent med Linn Moastuen

Bli kjent med Linn Moastuen

Tettere på... Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Linn Moastuen. Linn har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`. Hvilke rettsområder har du jobbet mest med?  Jeg har jobbet med...

les mer
Tomtefeste

Tomtefeste

Ny Høyesterettpraksis om avvikling av festeforhold  Tomtefeste er et rettsområde som typisk reiser kompliserte juridiske spørsmål. Forbered deg godt når du som bortfester eller fester skal inngå festekontrakt. Vi skal hjelpe deg til lettere å forstå noen av...

les mer
Vi bidrar til lansering av en juridisk markedsplass.

Vi bidrar til lansering av en juridisk markedsplass.

Den 11. september lanseres Lexolve Markedsplass i Norge, et konsept som er unikt på verdensbasis for å modernisere og tilgjengeliggjøre juridiske tjenester for små og mellomstore bedrifter. Her kan selskaper lage sikre, rimelige og digitale skreddersydde juridiske...

les mer
Arv

Arv

derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordelesIfølge tall fra Statistisk Sentralbyrå ble det inngått 20 949 ekteskap i 2018. Samtidig valgte 20 175 par å ta ut separasjon eller skilsmisse. Heldigvis finner mange lykken på ny. Da er det spesielt viktig å ha...

les mer
Utlegg i fast eiendom

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav?Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er et helt grunnleggende verktøy i tvangsinndrivelsen.Utlegg eller utleggspant innebærer at den som...

les mer
Opprette enkeltmannsforetak eller aksjeselskap

Opprette enkeltmannsforetak eller aksjeselskap

Hvilke vilkår må oppfylles for at du kan opprette ENK eller AS?Dersom du har en idé, er en gründer, blogger eller lignende og planen er å tjene penger på nettopp dette - så bør du vurdere å opprette et selskap. Dersom du allerede tjener penger på dette, så burde du...

les mer
Forskjell på enkeltmannsforetak og AS

Forskjell på enkeltmannsforetak og AS

Kan du forskjellen på enkeltmannsforetak og ASNår man skal etablere et selskap kan det være kjekt å vite forskjellen på et Enkeltpersonsforetak (ENK) og et Aksjeselskap (AS). I denne artikkelen tar jeg for meg noen av de - etter min mening - viktigste forskjellene de...

les mer
Oppsigelse eller avskjed?

Oppsigelse eller avskjed?

Har du blitt sagt opp fra jobben?  Dersom du har blitt sagt opp fra jobben din kan du ha et krav mot (tidligere) arbeidsgiver. Om du har et krav, og eventuelt størrelsen på kravet, avhenger imidlertid av om du har fått en oppsigelse eller avskjed. Vi skal se litt...

les mer
Konkurs og restrukturering

Konkurs og restrukturering

Har virksomheten din økonomiske utfordringer?Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. Det kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse. Men flere får også kjenne på utfordringer når virksomheten vokser og omsetningen...

les mer
Ansvarsbevisst styrearbeid

Ansvarsbevisst styrearbeid

Som styremedlem har du et omfattende ansvarRollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt...

les mer
Utleiers plikter

Utleiers plikter

Vet du hva dine plikter er som utleier?Som utleier har man flere plikter enn å stille leieobjektet til disposisjon i samsvar med avtalen, selv om dette selvfølgelig er det viktigste. I løpet av en leieperiode har både utleier og leietaker forskjellige plikter, og det...

les mer
Nøytral reklamasjon og spesifisert reklamasjon

Nøytral reklamasjon og spesifisert reklamasjon

Forskjellen mellom nøytral og spesifisert reklamasjonNår man skal reklamere overfor selger stilles det krav til innholdet i reklamasjonen. Det vil i det følgende bli kort gjort rede for hva en reklamasjon bør inneholde, samt forskjellen på en nøytral og spesifisert...

les mer
Leieavtale

Leieavtale

Skal du leie ut en bolig eller et husrom? Når man skal leie eller leie ut en bolig eller et husrom, så må man få på plass en leieavtale snarest. Leieavtalen er et viktig dokument som tar for seg reguleringen av en forholdet mellom utleier og leietaker. I tillegg til...

les mer
Fordeling av arv – slik unngår du konflikt

Fordeling av arv – slik unngår du konflikt

Fordeling av arv - slik unngår du konfliktI dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Slike og andre forhold har skapt et større behov for ryddig planlegging av arveoppgjør og generasjonsskifte....

les mer
Regler rundt fast ansettelse og midlertidig ansettelse

Regler rundt fast ansettelse og midlertidig ansettelse

Kan du reglene rundt ansettelser?Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 14.Fast ansettelse og midlertidig ansettelseDet følger av § 14-9 at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes fast. Dersom...

les mer
Boligkjøp

Boligkjøp

Reklamasjon etter avhendingslovenHar du som boligkjøper oppdaget mangler ved boligen? Da er det viktig at du husker å reklamere til selger i tide. Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av bruktboliger – ikke nybygg. I avhendingsloven § 4-19 finner man bestemmelsen...

les mer
Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvarRollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt over...

les mer
Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget

Hva er Husleietvistutvalget (HTU)?På deres hjemmeside skriver de: "HTU virker som en domstol. De behandler saker om leie av bolig. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse. Under 3 % av avgjørelsene klages videre til tingretten." HTU er ikke representert ved eget...

les mer
Leietakers plikter

Leietakers plikter

Vet du egentlig hvilke plikter og oppgaver du har som leietaker? Det er veldig mange som leier bolig, og boligen er det viktigste fundamentet vi har i tilværelsen. Mange kjenner likevel ikke til leietakers plikter og hvilket ansvar de har når de inngår eller avslutter...

les mer
Vi håndterer konkursoppgjøret for Handleriet.no

Vi håndterer konkursoppgjøret for Handleriet.no

Vi tok umiddelbar handling etter konkursåpningen og satte alle nødvendige ressurser til verks for å oppnå god kontroll og oversikt over situasjonen. Så langt, har et team fra Frøysaa & Bjørkgård vært på befaring hos Handleriet.no. Vi har hatt en gjennomgang med...

les mer
Bli kjent med Steinar Lie

Bli kjent med Steinar Lie

Tettere på... Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Steinar Lie. Steinar har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`.Hvilke rettsområder har du jobbet mest med?  Jeg har jobbet desidert...

les mer
Den nye arveloven

Den nye arveloven

Den nye arvelov Etter mange års arbeid og mange lekkasjer fra lovforarbeidet ble endelig ny arvelov vedtatt av et samlet Storting i mai i år, men den nye loven er ennå ikke trådt i kraft. Pr. nå er det med andre ord fortsatt den gamle loven som gjelder når noen faller...

les mer
Bli kjent med Ingrid Helene Ramfjord

Bli kjent med Ingrid Helene Ramfjord

Tettere på...Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Ingrid Helene Ramfjord. Ingrid ble en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård høsten 2018 og jobber med saker innenfor fagområdet ´Fast eiendom`. Hvordan er det å være advokatfullmektig i Frøysaa &...

les mer
Bli kjent med Jonas Alexander Andersen

Bli kjent med Jonas Alexander Andersen

Tettere på... Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Jonas Alexander Andersen. Jonas ble en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård i 2019 og jobber med saker innenfor fagområdene ´Fast eiendom´ og ´Næringsliv´. Hva er det mest spennende med å være...

les mer
Tvangsfravikelse

Tvangsfravikelse

Når og hvordan kan utleier kaste ut leietaker? Kan seksjonseiere og andelshavere kastes ut fra egen bolig?Når kan utleier kaste ut leietaker? Kan sameie eller borettslag kaste ut personer fra seksjoner og andelsleiligheter? Den juridiske betegnelsen for utkastelse...

les mer
Generasjonsskifte – Hva er best for virksomheten og familien?

Generasjonsskifte – Hva er best for virksomheten og familien?

Verdier i virksomhet - overføre virksomhet eller avvikle og overføre kapital?Hvordan skape, bevare og utvikle verdi i virksomheten? Det skjer ikke tilfeldig! Tilfredsstillelsen av å utvikle en god virksomhet er stor, og enhver bedriftseier ønsker å se at virksomheten...

les mer

VI HJELPER DEG

Send oss en henvendelse så kommer vi raskt tilbake til deg. Du kan gjerne også ringe eller komme innom for en uformell prat.

Lenker

Om oss

Frøysaa & Bjørkgård-seminaret

Karriere

Standard oppdragsvilkår

Personvernserklæring

Ta kontakt

Telefon: 67 11 11 70
E-post: post@fbadvokat.no
Lysaker torg 4, 1366 Lysaker
PB 334, 1326 Lysaker

følg oss

Siste nytt

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt fra Frøysaa & Bjørkgård