);

Aktuelt

Vi er tett på klienten, kompetansen, hverandre og regionen. Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen og våre arrangementer.

Aktuelt

Vi er tett på klienten, kompetansen, hverandre og regionen. Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen og våre arrangementer.

Tomtefeste

Ny Høyesterettpraksis om avvikling av festeforhold  Tomtefeste er et rettsområde som typisk reiser kompliserte juridiske spørsmål. Forbered deg godt når du som bortfester eller fester skal inngå festekontrakt. Vi skal hjelpe deg til lettere å forstå noen av...

read more

Vi bidrar til lansering av en juridisk markedsplass.

Den 11. september lanseres Lexolve Markedsplass i Norge, et konsept som er unikt på verdensbasis for å modernisere og tilgjengeliggjøre juridiske tjenester for små og mellomstore bedrifter. Her kan selskaper lage sikre, rimelige og digitale skreddersydde juridiske...

read more

Arv og arvefordeling

Det er derfor lurt å snakke om hvordan arven skal fordelesDenne artikkelen ble tidligere publisert på www.vg.no I dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå...

read more

Utlegg i fast eiendom

Har du et pengekrav?Et pengekrav hos en som ikke betaler kan inndrives etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er et ledd i tvangsinndrivelse av pengekrav, og er et helt grunnleggende verktøy i tvangsinndrivelsen.Utlegg eller utleggspant innebærer at den som...

read more

Opprette enkeltmannsforetak eller aksjeselskap

Hvilke vilkår må oppfylles for at du kan opprette ENK eller AS?Dersom du har en idé, er en gründer, blogger eller lignende og planen er å tjene penger på nettopp dette - så bør du vurdere å opprette et selskap. Dersom du allerede tjener penger på dette, så burde du...

read more

Forskjell på enkeltmannsforetak og AS

Kan du forskjellen på enkeltmannsforetak og ASNår man skal etablere et selskap kan det være kjekt å vite forskjellen på et Enkeltpersonsforetak (ENK) og et Aksjeselskap (AS). I denne artikkelen tar jeg for meg noen av de - etter min mening - viktigste forskjellene de...

read more

Oppsigelse eller avskjed?

Har du blitt sagt opp fra jobben?  Dersom du har blitt sagt opp fra jobben din kan du ha et krav mot (tidligere) arbeidsgiver. Om du har et krav, og eventuelt størrelsen på kravet, avhenger imidlertid av om du har fått en oppsigelse eller avskjed. Vi skal se litt...

read more

Konkurs og restrukturering

Har virksomheten din økonomiske utfordringer?Veldig mange virksomheter opplever perioder med økonomiske utfordringer. Det kan skje som følge av markedsmessige forhold og konkurranse. Men flere får også kjenne på utfordringer når virksomheten vokser og omsetningen...

read more

Ansvarsbevisst styrearbeid

Som styremedlem har du et omfattende ansvarRollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt...

read more

Utleiers plikter

Vet du hva dine plikter er som utleier?Som utleier har man flere plikter enn å stille leieobjektet til disposisjon i samsvar med avtalen, selv om dette selvfølgelig er det viktigste. I løpet av en leieperiode har både utleier og leietaker forskjellige plikter, og det...

read more

Nøytral reklamasjon og spesifisert reklamasjon

Forskjellen mellom nøytral og spesifisert reklamasjonNår man skal reklamere overfor selger stilles det krav til innholdet i reklamasjonen. Det vil i det følgende bli kort gjort rede for hva en reklamasjon bør inneholde, samt forskjellen på en nøytral og spesifisert...

read more

Leieavtale

Skal du leie en bolig eller et husrom?Når man skal leie eller leie ut en bolig eller et husrom, så må man få på plass en leieavtale snarest. Leieavtalen er et viktig dokument som tar for seg reguleringen av en forholdet mellom utleier og leietaker. I tillegg til...

read more

Fordeling av arv – slik unngår du konflikt

Fordeling av arv - slik unngår du konfliktI dag har skilsmisser, nye ekteskap, samboerskap og «mine og dine barn» blitt en naturlig del av hverdagen til mange. Slike og andre forhold har skapt et større behov for ryddig planlegging av arveoppgjør og generasjonsskifte....

read more

Regler rundt fast ansettelse og midlertidig ansettelse

Kan du reglene rundt ansettelser?Denne artikkelen tar for seg noen av reglene rundt ansettelse, som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 14.Fast ansettelse og midlertidig ansettelseDet følger av § 14-9 at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes fast. Dersom...

read more

Boligkjøp

Reklamasjon etter avhendingslovenHar du som boligkjøper oppdaget mangler ved boligen? Da er det viktig at du husker å reklamere til selger i tide. Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av bruktboliger – ikke nybygg. I avhendingsloven § 4-19 finner man bestemmelsen...

read more

Styremedlemmers erstatningsansvar

Styremedlemmers erstatningsansvarRollen som styremedlem er forbundet med et omfattende ansvar. Det har vært sterk økning i styreansvarssaker for domstolene de siste årene. En gjennomgang viser at dommene konkluderer med ansvar for styremedlemmene i langt over...

read more

Husleietvistutvalget

Hva er Husleietvistutvalget (HTU)?På deres hjemmeside skriver de: "HTU virker som en domstol. De behandler saker om leie av bolig. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse. Under 3 % av avgjørelsene klages videre til tingretten." HTU er ikke representert ved eget...

read more

Leietakers plikter

Vet du hva dine plikter er som en leietaker? Som leietaker av husrom har du overfor utleier flere plikter enn å betale husleie, og det er viktig å vite hvilke plikter du har som leietaker. Foreligger det et misligholdelse av dine plikter fra deg som leietaker, så kan...

read more

Vi håndterer konkursoppgjøret for Handleriet.no

Vi tok umiddelbar handling etter konkursåpningen og satte alle nødvendige ressurser til verks for å oppnå god kontroll og oversikt over situasjonen. Så langt, har et team fra Frøysaa & Bjørkgård vært på befaring hos Handleriet.no. Vi har hatt en gjennomgang med...

read more

Bli kjent med Steinar Lie

Tettere på... Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Steinar Lie. Steinar har nylig blitt en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård og jobber med saker innenfor fagområdet ´Næringsliv`. Hvilke rettsområder har du jobbet mest med?  Jeg har jobbet desidert...

read more

Den nye arveloven

Ny arvelov Etter mange års arbeid og mange lekkasjer fra lovforarbeidet ble endelig ny arvelov vedtatt av et samlet Storting i mai i år, men den nye loven er ennå ikke trådt i kraft. Pr. nå er det med andre ord fortsatt den gamle loven som gjelder når noen faller fra...

read more

Bli kjent med Ingrid Helene Ramfjord

Tettere på...Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Ingrid Helene Ramfjord. Ingrid ble en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård høsten 2018 og jobber med saker innenfor fagområdet ´Fast eiendom`. Hvordan er det å være advokatfullmektig i Frøysaa &...

read more

Bli kjent med Jonas Alexander Andersen

Tettere på... Bli kjent med og kom tettere på vår kollega Jonas Alexander Andersen. Jonas ble en del av Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård i 2019 og jobber med saker innenfor fagområdene ´Fast eiendom´ og ´Næringsliv´. Hva er det mest spennende med å være...

read more

Tvangsfravikelse

Når og hvordan kan utleier kaste ut leietaker? Kan seksjonseiere og andelshavere kastes ut fra egen bolig?Når kan utleier kaste ut leietaker? Kan sameie eller borettslag kaste ut personer fra seksjoner og andelsleiligheter? Den juridiske betegnelsen for utkastelse...

read more

Arveoppgjør – arve hytta alene eller sammen med søsken

I utgangspunktet har man trukket vinnerloddet når man er så heldige å arve en hytte alene eller sammen med for eksempel sine søsken. Særlig kan det være hyggelig for mor og far å overlate stedet hvor gode minner er skapt til neste generasjon når de fortsatt er i live,...

read more

For Fremtiden med MikroFRI og Steven Tilley

Frøysaa & Bjørkgård er tett på regionen vår og er stolt av å fortelle om vår advokat Steven Wiliam Tilley sitt engasjement som mentor for ungdomsbedriften MikroFRI.MikroFRI er en ungdomsbedrift som ønsker å stemple produkter som ikke inneholder mikroplast, slik at...

read more

Derfor er det lurt å snakke om hvordan arven skal fordeles

Mange opplever arveplanlegging som et vanskelig tema. Advokat Magnus Frøysaa anbefaler i artikkelen som er publisert i Livet som senior, bilag til Dagbladet den 20.09.2018, at familien snakker sammen om disse utfordringene. På denne måten kan man oppnå bedre løsninger...

read more

VI HJELPER DEG

Send oss en henvendelse så kommer vi raskt tilbake til deg. Du kan gjerne også ringe eller komme innom for en uformell prat.

Lenker

Om oss

Frøysaa & Bjørkgård-seminaret

Karriere

Standard oppdragsvilkår

Personvernserklæring

Ta kontakt

Telefon: 67 11 11 70
E-post: post@fbadvokat.no
Lysaker torg 4, 1366 Lysaker
PB 334, 1326 Lysaker

følg oss

Siste nytt

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt fra Frøysaa & Bjørkgård