Tor Kristian Plahte advokat

Om Tor Kristian Plahte

Partner/ Advokat MNA

Tor Kristian har bred kompetanse og god kommersiell forståelse. Han fokuserer på klientens situasjon og posisjon, og hvordan han kan bidra til å oppnå gode løsninger. Plahte har særlig bred erfaring med konkursrettslige problemstillinger, og bistår både kreditorer og virksomheter med betalingsutfordringer. Plahte har også omfattende erfaring med arv- og skifterett, og har oppdrag som bostyrer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett i både konkursbo og dødsbo.

Plahte har fra tidligere flere års erfaring fra andre advokatfirma og som jurist i det offentlige hos Statens Sivilrettsforvaltning. Han har derfor også god kjennskap til saksgangen og rettsregler i offentlig forvaltning. Plahte har en variert bakgrunn og praksis innen forretningsjuridiske og andre privatrettslige områder, og har løpende prosedyreoppdrag for domstolene og erfaring med håndtering av kompliserte tvistesaker.

Kompetanseområder

 • Familie og arverett
 • Erstatningsrett
 • Konkurs og restrukturering
 • Insolvensbehandling
 • Forretningsjus
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Kontraktsrett

Yrkeserfaring

 • 2022 – d.d.
  Advokatfirmaet Frøy AS – partner/advokat MNA

 • 2020 – 2022
  Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA

 • 2016 – 2020
  KCO advokater – advokatfullmektig

 • 2013 – 2016
  Konkursrådets sekretariat – rådgiver

 • 2011 – 2016
  Statens sivilrettsforvaltning – førstekonsulent/rådgiver

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
Tor Kristian Plahte advokat

Tor Kristian tilbyr en innledende samtale

Av erfaring ser vi at våre klienter ofte tar avgjørelser i en sterkt følelsesladet situasjon. Dette kan føre til irrasjonelle valg som kan gi et uheldige utfall. Derfor vil vi gjerne hjelpe deg slik at vi sammen kan vurdere saken fra et juridisk og rasjonelt perspektiv.