Tor Kristian Plahte advokat

Om Tor Kristian Plahte

Partner/ Advokat MNA

Tor Kristian har bred kompetanse og god kommersiell forståelse. Han fokuserer på klientens situasjon og posisjon, og hvordan han kan bidra til å oppnå gode løsninger. Plahte har særlig bred erfaring med konkursrettslige problemstillinger, og bistår både kreditorer og virksomheter med betalingsutfordringer. Plahte har også omfattende erfaring med arv- og skifterett, og har oppdrag som bostyrer for Ringerike, Asker og Bærum tingrett i både konkursbo og dødsbo.

Plahte har fra tidligere flere års erfaring fra andre advokatfirma og som jurist i det offentlige hos Statens Sivilrettsforvaltning. Han har derfor også god kjennskap til saksgangen og rettsregler i offentlig forvaltning. Plahte har en variert bakgrunn og praksis innen forretningsjuridiske og andre privatrettslige områder, og har løpende prosedyreoppdrag for domstolene og erfaring med håndtering av kompliserte tvistesaker.

Kompetanseområder

 • Familie og arverett
 • Erstatningsrett
 • Konkurs og restrukturering
 • Insolvensbehandling
 • Forretningsjus
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Kontraktsrett

Yrkeserfaring

 • 2022 – d.d.
  Advokatfirmaet Frøy AS – partner/advokat MNA

 • 2020 – 2022
  Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA

 • 2016 – 2020
  KCO advokater – advokatfullmektig

 • 2013 – 2016
  Konkursrådets sekretariat – rådgiver

 • 2011 – 2016
  Statens sivilrettsforvaltning – førstekonsulent/rådgiver

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
Tor Kristian Plahte advokat

Tor Kristian tilbyr en innledende samtale

Av erfaring ser vi at våre klienter ofte er tjent med å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig, slik at man kan starte prosesser på riktig måte. Derfor vil jeg gjerne hjelpe deg med å vurdere saken innledningsvis fra et juridisk perspektiv, slik at man får kartlagt handlingsrommet og alternativer.