Advokat Steven William Tilley

Om Steven W. Tilley

Partner/ Advokat MNA

Steven W. Tilley er en næringslivsadvokat som hovedsakelig arbeider med forretningsjuridiske problemstillinger og fast eiendom.

Hans hovedfokus som advokat er å tilføre klienten noe av verdi, ved aktivt bistå klienten med å finne gode løsninger som ivaretar deres interesser.

Gjennom sine år som advokat, og erfaring fra styreverv og samfunnsengasjementer, har han opparbeidet seg en bred kompetanse og faglig tyngde innenfor organisasjons- og selskapsrett, særlig innenfor kontraktsrett, arbeidsrett og tvisteløsninger.

Stevens interesse for gründervirksomhet har også gitt han en spisset kompetanse innenfor rådgivning og etablering av virksomheter.

Kompetanseområder

 • Selskapsrett
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Immaterialrett
 • Personvern

Yrkeserfaring

 • 2021 – d.d.
  Advokatfirmaet Frøy AS – partner / advokat MNA
 • 2017 – 2021
  Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA
 • 2015 – 2017
  Lund & Co Advokatfirma AS – advokatfullmektig

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
steven william tilley advokatfirmaet Frøy 1

Steven tilbyr innledende samtale

Av erfaring ser vi at våre klienter ofte tar avgjørelser i en sterkt følelsesladet situasjon. Dette kan føre til irrasjonelle valg som kan gi et uheldige utfall. Derfor vil jeg gjerne hjelpe deg slik at vi sammen kan vurdere saken fra et juridisk og rasjonelt perspektiv.