advokat Steven William Tilley

Om Steven W. Tilley

Partner/ Advokat MNA

Steven W. Tilley er en næringslivsadvokat som hovedsakelig arbeider med forretningsjuridiske problemstillinger og fast eiendom.

Hans hovedfokus som advokat er å tilføre klienten noe av verdi, ved aktivt bistå klienten med å finne gode løsninger som ivaretar deres interesser.

Gjennom sine år som advokat, og erfaring fra styreverv og samfunnsengasjementer, har han opparbeidet seg en bred kompetanse og faglig tyngde innenfor organisasjons- og selskapsrett, særlig innenfor kontraktsrett, arbeidsrett og tvisteløsninger.

Stevens interesse for gründervirksomhet har også gitt han en spisset kompetanse innenfor rådgivning og etablering av virksomheter.

Kompetanseområder

 • Selskapsrett
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Immaterialrett
 • Personvern

Yrkeserfaring

 • 2021 – d.d.
  Advokatfirmaet Frøy AS – partner / advokat MNA
 • 2017 – 2021
  Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA
 • 2015 – 2017
  Lund & Co Advokatfirma AS – advokatfullmektig

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
steven william tilley advokatfirmaet Frøy 1

Steven tilbyr innledende samtale

Av erfaring ser vi at våre klienter ofte er tjent med å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig, slik at man kan starte prosesser på riktig måte. Derfor vil jeg gjerne hjelpe deg med å vurdere saken innledningsvis fra et juridisk perspektiv, slik at man får kartlagt handlingsrommet og alternativer.