advokatfirma Frøy steinar

Om Steinar Lie

Partner/ Advokat MNA

Steinar har bred og sammensatt juridisk erfaring, og hans klienter omfatter både store og små norske og internasjonale bedrifter og privatpersoner.

Steinar har spesialkompetanse på immaterialrett og har ført en lang rekke tvistesaker for domstolene knyttet til blant annet varemerke, patent og designrettigheter. Han jobber også bredt med fast eiendoms rettsforhold og har håndtert et stort antall ulike boligrett, jordskifte og skjønnsprosesser. Han bistår både privatpersoner og bedrifter.

Før han begynte i Frøy AS var han advokat og partner i to av landets største IP-byråer, og han har tidligere vært juridisk rådgiver i Patentstyret og nasjonal ekspert i EUIPO, det europeiske varemerkekontoret i Spania.

Kompetanseområder

 • Patent, varemerke og designrett
 • Opphavsrett
 • Markedsføringsrett
 • Forretningshemmeligheter
 • Etablering, vern og håndhevelse av immaterielle rettigheter
 • Strategisk rådgiving innenfor immaterialrett
 • Tvisteløsning/prosess
 • Kontraktsrett
 • Fast eiendom rettsforhold
 • Familie og arv

Språk

 • Norsk
 • Engelsk
 • Spansk

Yrkeserfaring

 • 2022 – d.d.
  Advokatfirmaet Frøy AS – partner/advokat MNA

 • 2019 – 2022
  Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS – advokat MNA

 • 2016 – 2019
  Zacco Norway AS/Advokatfirmaet Zacco AS – partner/ advokat MNA

 • 2013 – 2016
  Bryn Aarflot AS – partner/ advokat MNA

 • 2008 – 2013
  Bryn Aarflot AS – advokat MNA

 • 2007 – 2008
  European Intellectual Property Office (OHIM/EUIPO) – nasjonal ekspert varemerkerett

 • 2003 – 2007
  Styret for det Industrielle Rettsvern (Patentstyret) – rådgiver

Awards and recognitions

2018

Legal 500, recommended individual for intellectual property law

2017, 2018

IAM Patent 1000, recommended individual for patent litigation work

2015-2019

WTR 1000, recommended individual for IP enforcement and prosecution.

advokatfirma Frøy steinar

Steinar tilbyr innledende samtale

Av erfaring ser vi at våre klienter ofte tar avgjørelser i en sterkt følelsesladet situasjon. Dette kan føre til irrasjonelle valg som kan gi et uheldige utfall. Derfor vil vi gjerne hjelpe deg slik at vi sammen kan vurdere saken fra et juridisk og rasjonelt perspektiv.