Advokat Kari Sandvand

Om Kari Sandvand

Kari har meget lang erfaring med økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd. Hun har ført et stort antall kompliserte saker om skjevdeling i domstolen. Hun har fokus på å finne gode løsninger som sikrer deg økonomisk trygghet fremover / etter skilsmisse.

Kari Sandvand har arbeidet med barnerett helt siden 1997. Hun er engasjert og jobber alltid for barnets beste i saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Spesialisering over tid har gitt Sandvand en ualminnelig solid kompetanse på området.

Kari har tilleggsutdannelse i mekling. Det gir økte muligheter for å oppnå gode løsninger både i økonomiske saker og i saker som gjelder barna.

Kompetanseområder

 • Skifteoppgjør

 • Barnerett
 • Arbeidsrett
 • Familie- og arverett
 • Bistandsadvokatarbeid
 • Jordskifterett

Yrkeserfaring

 • 2022
  Advokatfirmaet Frøy AS, partner/ advokat MNA

 • 2021
  Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS, advokat MNA

 • 2014
  Advokatene Tørresby, Seegaard Dahlberg & Sandvand, partner/ advokat MNA

 • 2012
  Røyken kommune, prosjektleder

 • 2005
  Advokatene Lunder & Sandvand, senior partner og advokat MNA

 • 2002
  Anker STI, Senior Property Manager

 • 2001
  Advokat Barfod, advokat MNA

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Kari Sandvand holder kurs for advokater

kurs skjevdeling i praksis

Skjevdeling i praksis

Nettverksgruppe barnelovssaker 2024

Gjeldsavleggelse på felleseieskifte

Innføring i foreldretvister

Kari Sandvand advokatfirmaet Frøy 1

Innledende samtale med Kari

Av erfaring ser vi at våre klienter ofte tar avgjørelser i en sterkt følelsesladet situasjon. Dette kan føre til irrasjonelle valg som kan gi et uheldige utfall. Derfor vil jeg gjerne hjelpe deg slik at vi sammen kan vurdere saken fra et juridisk og rasjonelt perspektiv.